Studia Teologiczne - 9 (1991)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. Antoni Jan Ołów, Klasyfikacja i doktrynalne podłoże motywów radości w Hymnach Psałterza s. 3-45, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Krzysztof Romanowski, Antropologia eucharystyczna w przemówieniach Jana Pawła II podczas Jego trzeciej pielgrzymki do Polski, s. 47-96, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Józef Zabieski, Miłosierdzie chrześcijańskie współcześnie odczytane, s. 97-119, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Franciszek Woronowski, Współczesna pedagogia duszpastersko-apostolska, s. 121-162, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Jan Sołowianiuk, Wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa eucharystyczne w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej w XIX wieku, s. 163-202, streszcz. w jęz. łac.

Ks. Witold Jemielity, Szkoły elementarne w powiecie ostrołęckim 1795-1866, s. 203-221, streszcz. w jęz. niem

Ks. Jerzy Kraśnicki, Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku w latach 1975-1985 : (studium historyczno-bibliograficzno-teologiczne), s. 223-274, streszcz. w jęz. łac

Ks. Eugeniusz Borowski, Autor pamiętnika mieszczanina bielskiego "Łyki i kołtuny", s. 275-291, aneksy, streszcz. w jęz. wł.
Aneks I: Pamiętniki mieszczanina; Aneks II: Zestawienie fragmentów tekstu autorskiego wg rękopisu nr 932 w PAŁ z poprawkami naniesionymi przez wydawcę.

Ks. Stanisław Łupiński, Tytuły spraw o nieważność małżeństwa rozpatrywanych w sądzie kościelnym w Łomży w latach 1919-1939, s. 293-304, streszcz. w jęz. łac.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Z podstawowych zagadnień komunikacji, s. 305-316, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Janusz Łoniewski, Poznanie metafizyczne a inne typy poznania, s. 317-326, streszcz. w jęz. łac.

Ks. Jerzy Sikora, Sprawy ostateczne w młodej poezji polskiej, s. 327-362, streszcz. w jęz. ang.

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Ks. Józef Marceli Dołęga, Sprawozdanie z konferencji naukowych księży profesorów Wyższych Seminariów Duchownych Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec, s. 363-366.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Nowe czasopismo filozoficzne: Studia Epistemologiczne, s. 366-368.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Filozofia nauki Rudjera Józefa Boškoviča, s. 368-370.

Bp Edward Ozorowski, Wykaz publikacji, s. 371-380.

Ks. Jan Kazimierz Nagórny, Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza, Lublin 1989, rec. Józef Zabielski, s. 380-382.

Ks. Paweł Góralczyk SAC, Możliwość uwzględzniania założeń systemowych etyki Dietricha von Hildebranda w teologii moralnej, Poznań 1989, rec. Józef Zabielski, s. 382-385.

Acta Nuntiaturae Polonae T. 1, oprac. H. D. Wojtyska, Romae 1990, rec. Krzysztof Nitkiewicz, s. 385-386.

Kazimierz Kloskowski, Zagadnienie determinizmu ewolucyjnego studium biofilozoficzne, Gdańsk 1990, rec. ks. Józef Marceli Dołęga, s. 386-388.