Skład redakcji

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

 • Ks. prof. dr hab. Adam Skreczko – redaktor naczelny
 • Ks. dr Wojciech Turowski – zastępca redaktora naczelnego
 • Ks. dr hab. Stanisław Biały – sekretarz
 • Ks. dr Marian Strankowski,
 • Ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Syczewski
 • ks. dr Robert Bączek

Rada naukowa:

 • Ks. prof. dr hab. Detlev Domeyer (Dortmund, Niemcy),
 • Prof. dr hab. Boguslavas Gruževskis (UW Wilno, Litwa),
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW Warszawa),
 • Ks. dr hab. Andrzej Proniewski (UwB Białystok),
 • Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin),
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz (LMU Monachium, Niemcy),
 • Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski (KUL Lublin),
 • Ks. dr Charles Vianney Tanke, (UCAC w Yaounde, Kamerun),
 • Ks. dr Paweł Tarasiewicz (Adler-AquinasInstitute, Mani-tou Springs, CO, USA),
 • Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski (UKSW Warszawa),
 • Ks. prof. dr hab. Josef Żmijewski (Fulda, Niemcy)

Redaktorzy językowi:

 • język angielski – Joanna Kossewska
 • język włoski – Oria Ferraguti
 • język rosyjski/białoruski – dr Юpий Пobaйбa
 • język niemiecki – dr Kathrin Maier

Redaktor statystyczny:

 • Ks. dr Dariusz Tułowiecki

Redaktorzy tematyczni:

 • Filozofia – Ks. dr hab. Piotr Mrzygłód (PWT Wrocław)
 • Humanistyka – Ks. dr hab. Stefan Radziszewski (WSH Radom)
 • Nauki Społeczne – Ks. dr Dariusz Tułowiecki (WSnR UKSW)
 • Prawo Kanoniczne – Ks. dr hab. Jarosław Sokołowski (UKSW Warszawa)
 • Teologia – Ks. dr Wojciech Turowski (WSD Łomża)

Artykuły w ST 39/2021 recenzowali:

 • Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk – prof. UKSW Warszawa;
 • Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński – prof. KUL Lublin;
 • dr Małgorzata Frąckiewicz – UwB – Białystok;
 • Ks. dr Jacek Froniewski – PWT Wrocław;
 • Ks. dr hab. Adam Kalbarczyk – prof. UAM Poznań;
 • Ks. dr hab. Artur Kasprzak – UKSW Warszawa;
 • Ks. dr Zdzisław Kieliszek – UWM Olsztyn;
 • Ks. dr Arkadiusz Kruk – PWT Wrocław;
 • Ks. dr Bogusław Kulesza – Modena Italia;
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Najda – UKSW Warszawa;
 • Ks. dr hab. Witold Ostafiński – prof. UPJPII Kraków;
 • Ks. prof. dr hab. Mieczysłąw Ozorowski – UKSW Warszawa;
 • Ks. dr hab. Andrzej Proniewski – prof. UwB Białystok;
 • Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda – KUL Lublin;
 • Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak – prof. KUL Lublin;
 • Ks. dr hab. Stefan Radziszewski – UJK Kielce;
 • Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki – KUL Lublin;
 • Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski – KUL Lublin;
 • Ks. dr hab. Stanisław Suwiński – prof. UMK Toruń;
 • Ks. dr hab. Adam Wojtczak OMI – prof. UAM Poznań.

Redakcja dziękuje Recenzentom za podjętą pracę dla dobra nauki.