Skład redakcji

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Rada naukowa:

 • Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk (UKSW Warszwa),
 • Ks. prof. dr hab. Detlev Domeyer (Dortmund, Niemcy),
 • Prof. dr hab. Eisenring Gabriela (USI Lugano, Szwajcaria),
 • Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW Warszawa),
 • Ks. prof. dr hab. Vincenzo di Pilato (UP, Pugliese, Italia)
 • Ks. dr hab. Andrzej Proniewski (UwB Białystok),
 • Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin),
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz (LMU Monachium, Niemcy),
 • Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski (KUL Lublin),
 • Ks. dr Charles Vianney Tanke, (UCAC w Yaounde, Kamerun),
 • Ks. dr Paweł Tarasiewicz (Adler-AquinasInstitute, Mani-tou Springs, CO, USA).

Redaktorzy językowi:

 • język angielski – Joanna Kossewska
 • język włoski – Oria Ferraguti
 • język rosyjski/białoruski – dr Юpий Пobaйбa
 • język niemiecki – dr Kathrin Maier

Redaktorzy tematyczni:

 • Filozofia – Ks. dr hab. Piotr Mrzygłód (prof. PWT Wrocław)
 • Humanistyka – Ks. dr hab. Stefan Radziszewski (WSH Radom)
 • Nauki Społeczne – Ks. dr Dariusz Tułowiecki (WSnR UKSW)
 • Prawo Kanoniczne – Ks. dr Marcin Wasielewski (WSD Łomża)
 • Teologia – Ks. dr Wojciech Turowski (WSD Łomża)

Współpracują z Redakcją:

 • Rektor AWSD w Białymstoku – ks. dr Marian Strankowski
 • Rektor WSD Drohiczyn – ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Syczewski
 • Rektor WSD Łomża – ks. dr Robert Bączek

Artykuły w ST 41/2023 recenzowali:

 • Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk – prof. UKSW Warszawa
 • Ks. Rober Bączek – UKSW/WSD Łomża
 • Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński – prof. KUL Lublin
 • Ks. dr Mariusz Chrostowski – KU Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy
 • Bp dr hab. Henryk Ciereszko UKSW/AWSD Białystok
 • Dr hab. Adam Drozdek – prof. DU Pittsburgh, USA
 • Ks. dr hab. Jacek Froniewski – PWT Wrocław
 • Ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz – UWM Olsztyn
 • Ks. dr hab. Adam Kalbarczyk – prof. UAM Poznań
 • Ks. dr hab. Krystian Kałuża – prof. UO Opole
 • Dr hab. Elżbieta Kotkowska – prof. UAM Poznań
 • Ks. dr Arkadiusz Kruk – PWT Wrocław
 • Ks. dr hab. Dominik Kubicki – UAM Poznań
 • Ks. dr Wojciech Kućko – UKSW Warszawa
 • Prof. dr hab. Jarosław Ławski – UwB Białystok
 • Ks. dr hab. Józef Łupiński – prof. UKSW Warszawa
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Najda – UKSW Warszawa
 • Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – UKSW Warszawa
 • Ks. dr hab. Andrzej Proniewski – prof. UwB Białystok
 • Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda – KUL Lublin
 • Ks. dr hab. Stefan Radziszewski – WSH Radom
 • Ks. dr hab. Piotr Rossa – UAM Poznań
 • Ks. dr hab. Jerzy Sikora – prof. UKSW Warszawa
 • Ks. dr hab. Roman Słupek – prof. PWT Wrocław
 • Ks. dr Paweł Tarasiewicz – AAI Mani-tou Springs USA
 • Ks. dr Grzegorz Wąchol – UPJPII Kraków

Redakcja dziękuje Recenzentom za podjętą pracę dla dobra nauki.