Adres wydawcy

Kuria Metropolitalna Białostocka, ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok

Tel. 85 665 24 00,
faks 85 665 24 31

e-mail: sekretariat@archibial.pl