Studia Teologiczne - 8 (1990)

Słowo ks. bp. Władysława Jędruszuka, s. 5-8.

Ks. Janusz Łoniewski, Ksiądz dr hab. Władysław Hładowski, s. 8-13, streszcz. w jęz. łac.

Ks. Marian Rusecki, Od apologetyki do teologii fundamentalnej : (rozwój myśli ks. Władysława Hładowskiego w badaniach nad wiarygodnością objawienia chrześcijańskiego, s. 13-23.

Ks. Czesław S. Bartnik,Apologetyka personalistyczna, s. 23-32.

O. Stanisław Celestyn Napiórkowski, Czy apologeta może być ekumenistą?, s. 33-40.

Bp Władysław Miziołek, Człowiek nauki i mąż Kościoła, s. 40-43.

Ks. Jan Stępień, Rektor Seminarium w Drohiczynie, s. 43-45,

Ks. Karol Karski, Senior polskich ekumenistów, s. 45-47.

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. Krzysztof Niewiński, Rekonstrukcje i interpretacje "Apologii" B. Pascala, s. 49-76, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Antoni Jan Ołów, Terminologia radości w Starym Testamencie, s. 77-102, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Józef Zabielski, Normatywny charakter chrześcijańskiego miłosierdzia w ujęciu papieża Jana Pawła II, s. 103-119, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Franciszek Woronowski, Modlitwa jako element duszpasterstwa, s. 121-168, streszcz. w jęz. ang.

Bp Edward Ozorowski, Wschód chrześcijański na Soborze Trydenckim, s. 169-180, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Witold Jemielity, Religia w szkołach powszechnych na terenie diecezji łomżyńskiej w latach 1925-1939, s. 181-204, streszcz. w jęz. ang

Roman Jurkowski, Edward Ropp jako biskup wileński 1903-1907: (w 50-tą rocznicę śmierci), s. 205-280, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Mieczysław Olszewski, Augustyna Mirysa zapiski na książkach, s. 281-290, aneksy, streszcz. w jęz. ang
Aneks I: Zapiski A. Mirysa w książce Bouclier de la Foy... ; Aneks II: Zapiski A. Mirysa w Alberta Radicati, Recueil de pi?ces curieuses

Ks. Józef Marceli Dołęga, Z podstawowych zagadnień języka, s. 291-308, streszcz. w jęz. ang.

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Ks. Józef Marceli Dołęga, Sprawozdanie z sesji naukowych profesorów Wyższych Seminariów Duchownych Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec odbytych w 1989 roku, s. 309-311.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Sprawozdanie z Sympozjum Filozoficznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, s. 311-312.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Sprawozdanie z pracy Redakcji ?Studia Teologiczne? w latach 1983-1989, s. 312-313

Bp Edward Ozorowski, Mariologia stara i nowa, s. 313-317.
(Uwagi na marginesie książki: Ks. Witold Pietkun, Maryja Matka Chrystusa: rozwój dogmatu maryjnego, Warszawa , PAX, 1954).

Ks. Franciszek Woronowski, Wokół publikacji dokumentów Kościoła, s. 317-319.

Henryk Piersa, Symetria i jej funkcja poznawcza w fizyce, Lublin 1989, rec. Ks. Józef Marceli Dołęga, s. 319-320.