Studia Teologiczne - 7 (1989)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Bp Edward Ozorowski, Teologia dziewictwa Maryi w piśmiennictwie starochrześcijańskim, s. 3-17, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Franciszek Woronowski, Zagadnienie chrześcijańskiego uspołeczniania współczesnego człowieka, s. 19-50, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Kazimierz Kułakowski, Ustawy dotyczące szkolnictwa w Rosji na przełomie XVIII i XIX w., s. 51-71, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Witold Jemielity,Krzyże przydrożne w guberni łomżyńskiej w latach 1867-1914, s. 73-81, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Eugeniusz Borowski, Działalność Panien Benedyktynek w Drohiczynie nad Bugiem, s. 83-135, streszcz. w jęz. łac.

Ks. Mieczysław Olszewski, Inwentarz Biblioteki Księży Misjonarzy św. Wincentego a'Paulo w Białymstoku z 1820 roku, s. 137-200, streszcz. w jęz. niem.

Maria Krajewska, Biblioteka Izabeli i Jana Klemensa Branickich w Białymstoku, s. 201-224, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Ruch i dynamizm a struktura materii : (w 200-tną rocznicę śmierci R. J. Boškovica, s. 225-234, streszcz. w jęz. ang.

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Ks. Tadeusz Paprocki, Posiedzenia naukowe księży profesorów z Białegostoku, Łomży, Drohiczyna i Siedlec, s. 235-236.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Sprawozdanie z sympozjum poświęconego Kongresowi Eucharystycznemu i III wizycie duszpasterskiej Jana Pawła II w Polsce, s. 236-239.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Sprawozdanie z Sympozjum Filozoficznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, s. 239-247.
Zawiera autostreszczenia wykładów: Lubański Mieczysław, Istota przewrotu kopernikańskiego, s. 239-245; Nieznański Edward, Kurta Gödla dowód na istnienie Boga, s. 245-246.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Sprawozdanie z sympozjum poświęconego pamięci ks. prof. Kazimierza Kłósaka, s. 247.

Ks. Hieronim Eugeniusz Wyczawski OFM, O niektórych dziełach ks. prof. Bolesława Kumora, s. 248-251.

Ks. Hieronim Eugeniusz Wyczawski OFM, O dysertacji doktorskiej ks. Józefa Krętosza, s. 251-263.

Bp Edward Ozorowski, Mariologia w ekumenicznym dialogu, s. 263-265.
Uwagi na marginesie ksiązki: Stanisław Celestyn Napiórkowski, Spór o Matkę: mariologia jaako problem ekumeniczny, Lublin 1988

Mieczysław Gogacz, Elementarz metafizyki, Warszawa, ATK, 1987, rec. ks. Józef Marceli Dołęga, s. 265-267.

Dokumenty nauki społecznej Kościoła, Cz. 1-2, red. Marian Radwan, Leon Dyczewski, Adam Stanowski, Rzym- Lublin 1987, rec ks. Franciszek Woronowski, s. 267-268.

Caritas '87. Jahrbuch des Deutschen Caritasverbandes, Freiburg 1986, rec. ks. Franciszek Woronowski, s. 268.