Studia Teologiczne - 4 (1986)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. Jan Harasim, Ewangelia św. Pawła, s. 3-13, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Czesław Walentowicz, Powołanie do pracy i jego implikacje religijno-moralne w świetle Biblii, s. 15-29, streszcz. w jęz. niem.

Bp Edward Ozorowski, Nauka Andrzeja Frycza Modrzewskiego o Eucharystii, s. 31-49, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Kazimierz Kułakowski, Nauczanie teologii w Oddziale Nauk Moralnych i Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego (1803-1832), s. 51-77, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Mieczysław Olszewski, "Adwent" w liturgicznej tradycji Kościoła Prawosławnego, s. 79-90, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Franciszek Woronowski, Zagadnienie angażowania kobiet w posłanniczą działalność Kościoła, s. 91-120, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Tadeusz Krahel, Zarządzanie Archidiecezją Wileńską w czasie II wojny światowej, s. 121-131, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Andrzej Ziółkowski, Kwartalnik Teologiczny Wileński 1923-1926: (studium historyczno-teologiczne), s. 133-164, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Eugeniusz Borowski, Sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach, s. 165-199, streszcz. w jęz. łac.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Zagadnienia kreacjonizmu w ujęciu Kazimierza Kłósaka, s. 201-217, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Czesław Gładczuk, Marcina Śmigleckiego byt myślny, s. 219-223, streszcz. w jęz. ang.

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Ks. Tadeusz Paprocki, Nowa ksiązka o Kościele, s. 225-229.
Dyskusja na temat ksiązki : Bp Edward Ozorowski, Kościół, Zarys eklezjologii katolickiej, Wrocław, 1984, ss. 267, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Człowiek i jego relacje, s. 229-230.
Sprawozdanie z dyskusji poświęconej książce Mieczysława Gogacza: Człowiek i jego relacje, Warszawa, ATK, 1985, ss. 200.

Ks. Tadeusz Krahel, Katalog pergarminów Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk, s. 231-232.

J. Ratzinger, Eschatologia - śmierć i życie wieczne, przekł. M. Węcławski, Poznań 1985, rec. ks. Jan Lucjan Grajewski, s. 232-233.

Ks. Kazimierz Kułak, Psychologia nawrócenia z prawosławia na katolicyzm Melecjusza Smotryckiego, Białystok 1984 , rec. bp Edward Ozorowski, s. 233-235.

E. Treiniené, Rankraščiu rinkiniu rodykle, Vilnius, Lietovus TSR Mokslu Akademijos Centriné Biblioteka, 1977, rec. ks. Tadeusz Krahel, s. 235-236.

J.S. Trell, Im Augenblick der Schöpfung - Physik des Urknalls, Von der Planck - Zeit bis heute, 1984, rec. ks. Józef Marceli Dołęga, s. 236-237

I. Kaszuba, Semenenki koncepcja filozofii jako racjonalnego poznania, Rzym 1985, rec. ks. Józef Marceli Dołęga, s. 238-239.