Studia Teologiczne - 3 (1985)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. Jan Harasim, Parakleza jako sposób przepowiadania Ewangelii w listach św. Pawła, s. 3-15, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Antoni Jan Ołów, Struktura i teologia Psalmu 149, s. 17-31, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Jan Grajewski, "Ojcze nasz" Starego i Nowego Testamentu, s. 33-40, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Kazimierz Kułakowski , Katedra teologii moralnej w Uniwersytecie Wileńskim w latach 1803-1832, s. 41-64, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Mieczysław Olszewski , Struktura dziękczynienia w anaforach Kościoła starożytnego, s. 65-81, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Franciszek Woronowski, Właściwe ustawienie pasterskiej działalności Kościoła - przynaglająca potrzeba współczesności, s. 83-120, streszcz. w jęz. ang.

O. Edward Szelachowski OFMCap. Znajomość św. Wawrzyńca z Brindisi w Polsce, s. 121-151, streszcz. w jęz. łac.

Eugenia Twardosz, Życie wewnętrzne służebnicy Bożej Anieli Salawy, s. 153-169, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Eugeniusz Borowski, Działalność Zgromadzenia Misji w Siemiatyczach (1719-1832), s. 171-216, streszcz. w jęz. łac.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Współczesne interpretacje kreacjonizmu, s. 217-234, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Czesław Gładczuk, Boecjusza sztuka mądrości, s. 235-244, streszcz. w jęz. ang.

Stanisław Bubień, Ksiądz Witold Czeczott: (1846-1929): (zarys biograficzny), s. 245-261, streszcz. w jęz. fr.

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Bp Edward Ozorowski, Sympozjum eklezjologiczne w Białymstoku, 17.XI.1984, s. 263-266.

Andrzej Gagacki, Sympozjum na temat problematyki pielgrzymki Jana Pawła II do Korei, s. 266-267.

Bp Edward Ozorowski, Sakramentologia ogólna, s. 267-274.
(Uwagi na marginesie ksiązki: Stanisław Celestyn Napiórkowski, Z Chrystusem w znakach : skrypt z sakramentologii ogólnej, Lublin 1984).

Gerhard Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Zur gesellschaftlichen Dimension des christlichen Glaubens, Freiburg im Breisgau, 1982, rec. ks. Mieczysław Olszewski, s. 274-277.

Hugo Staudinger, Wolfgang Behler, Grundprobleme menschlichen Nachdenkens - Eine Einführung in modernes Philosophieren, Freiburg im Breisgau 1984, rec. ks. Józef Marceli Dołęga, s. 277-279.