Studia Teologiczne - 25 (2007)

Od Redakcji, s. 3.

ARTYKUŁY

Ks. Wojciech Michniewicz, "Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się" (Iz 7, 9), czyli O wojnie syro-efraimskiej, s. 5-22, bibliogr. s. 21-22, streszcz. w jęz. ang.

Abp Edward Ozorowski, Rzym i Konstantynopol jako modele kultury europejskiej, s. 23-33, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Janusz Aptacy, O praktykach ascetycznych w nauce Oliviera Clément, s. 35-48, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Wojciech Nowacki, Przymysław Artemiuk, Istotne elementy nauczania o Duchu Świętym w materiałach formacyjnych ruchu Światło-Życie, s. 49-72, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Zbigniew Janczewski, Sakramenty jako forma pomocy Chrystusa dla zbawienia człowieka w świetle dokumentów Kościoła powszechnego, s. 73-98, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Stanisław Biały, Prawda o godności aktu małżeńskiego podstawą oceny etycznej zachowań ludzkich w zakresie seksualności, s. 99-116, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Kazimierz Matwiejuk, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, s. 117-132, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Włodzimierz Gałązka, Duchowa formacja kapłana według księdza biskupa Mikołaja Sasinowskiego, s. 133-144, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Stanisław Dziekoński, Miejsce rodziny w formacji dziecka do wiary w katechezie do młodzieży, s. 145-159, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Jarosław Kotowski, Katecheza w dokumentach synodalnych I Synodu Diecezji Łomżyńskiej, s. 161-174, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Wojciech Turowski, Kilka słów o tożsamości kaznodziei: homiletyczna refleksja po lekturze "Lineamenta" przed XII Zwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów, s. 175-184, treszcz. w jęz. ang.

Ks. Jerzy Niestępski, Biskup Mikołaj Sasinowski jako kaznodzieja, s. 185-197, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Waldemar Woźniak, Psychoprofilaktyczny wymiar wychowania w szkole integracyjnej, s. 199-208, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Dariusz Tułowiecki, Autorytet czy relikt przeszłości?: opinie młodzieży na temat duchowieństwa, s. 209-236, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Marek Adamczyk, Konteksty sekularyzacji, s. 237-256, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Jerzy Brzeziński, Neomesjanizm jako filozofia dziejów polskiego modernizmu, s. 257-282, streszcz. w jęz. ang.

Grzegorz Baczewski, Problematyka cierpienia w ujęciu Teilharda de Chardin, s. 283-312, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Witold Jemielity,Obecność wyznawców mojżeszowych w życiu diecezji sejneńskiej, s. 313-332, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Witold Jemielity, Stan duszpasterstwa w XIX wieku na przykładzie diecezji sejneńskiej, s. 333-354, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Wojciech Guzewicz, Obsada personalna księży na Suwalszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1944), s. 355-364, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Bogusław Kieżel, Rozwój niewolnictwa afrykańskiego w Brazylii (XVI - XIX w.), s. 365-379, streszcz. w jęz. ang.

MATERIAŁY

Sympozjum naukowe z okazji: 40 lat pracy dydaktyczno-naukowej
Ks. Profesora dra hab. Witolda Jemielitego

Ks.Józef Łupiński, Ks. prof. dr hab. Witold Jemielity, s. 381-383.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Kilka słów "nieuczesanych" o Księdzu Profesorze, s. 385-386.

Ks. Tadeusz Krahel, Kapelani z Archidiecezji Wileńskiej w obozach w Kozielsku i Griazowcu, s. 387-394.

Adam Czesław Dobroński, Budząca się Łomża: pamiętnik Marii Rychter, s. 395-414.

Ks. Józef Łupiński, Listy pasterskie biskupa łomżyńskiego Stanisława Kostki Łukomskiego, s. 415-431.

Ks. Witold Jemielity, Dorobek naukowy ks. Witolda Jemielity, s. 433-448.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Posłuszeństwo wiary, s. 449-454.

Ks. Marek Skierkowski, "Wściekłość i duma"?: chrystologia fundamentalna wobec wyzwań islamu, s. 455-466.
Konspekt wykładu habilitacyjnego, WT UKSW, 19 lutego 2007 r.

Anna Chrzęstek, Czynna miłość miłosierna w parafii posoborowej w oparciu o pisma ks. Franciszka Woronowskiego, s. 467-474.

 

SPRAWOZDANIA

Ks. Dariusz Wojtecki, Sprawozdania ze spotkań księży profesorów WSD z Białegostoku, Dro­hiczyna, Ełku, Łomży i Siedlec w roku akademickim 2006/2007, s. 475-490.

Ks. Józef Łupiński, Sprawozdanie z sympozjum naukowego: "40 lat pracy dydaktyczno-naukowej księdza profesora dra hab. Witolda Jemielitego" z dnia 24 kwietnia 2007 r. w WSD w Łomży, s. 491-496.

Ks. Janusz Aptacy, Sprawozdanie z sympozjum naukowego "Autorytet Pisma Świętego w Kościele". UKSW Warszawa, 23.05.2007 r., s. 497-503.

RECENZJE

Ks. Henryk Seweryniak, Apologia pokolenia JP II, Płock 2006, rec. ks. Marek Skierkowski, s. 505-511.

Odnowa charyzmatyczna: wskazania teologiczne i duszpasterskie, red. Kard. Leo J. Suenens, Kraków 2006, rec. ks. Wojciech Nowacki, s. 511-516.

Wojciech Cichosz, Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji, Gdańsk, Zakłady Graficzne im. KEN, 2001, rec. ks. Stanisław Dziekoński, s. 516-520.

Andrzej Ryk, (Po)nowoczesny podmiot w doświadczeniu spotkania : antropologiczne aspekty pedagogiki spotkania, Kraków, Impuls, 2006, rec. ks. Jarosław Kotowski, s. 521-522.

Abp Stanisław Szymecki, Będziesz miłował, Białystok 2005, rec. ks. Jerzy Swędrowski, s. 522-528.

Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944-1956, red. T. Danielecki, Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej i Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004, rec. ks. Wojciech Guzewicz, s. 528-531.

Leszek Wilczyński, Działalność wydawnicza Akcji Katolickiej w Poznaniu w latach 30. XX wieku na postawie materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Poznań 2004, rec. ks. Wojciech Guzewicz, s. 532-533.

Ks. Wojciech Guzewicz, Ruch katolicko-społeczny na terenie diecezji łomżyńskiej w okresie XX-lecia międzywojennego, Ełk, Adalbertinum, 2006, rec. ks. Paweł Tarasiewicz, s.533-535.

Ks. Wojciech Guzewicz, Parafia Mikaszówka 1907-2007, Olecko, Warszawa 2007, (Episteme 61(2007)), rec. Ryszard Skawiński, s. 536-538.

Tadeusz Fitych, Struktura i funkcjonowanie nuncjatury Giovanniego Battisty Lancelottiego (1622-1627), Opole 2005, rec. ks. Józef Łupiński, s. 538-540.