Studia Teologiczne - 24 (2006)

Słowo od Redakcji, s. 3.

ARTYKUŁY

Ks. Henryk Żukowski, Uczestnictwo w Eucharystii wg 1 Kor 11, 17-34, s. 5-12, streszcz. w jęz. niem.

Bp Edward Ozorowski, Małżeństwo i rodzina jako związek ludzi wierzących w Chrystusie, s. 13-23, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Związek pomiędzy modlitwami żydowskimi i Eucharystią - pierwszy okres poszukiwań, s. 25-43, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Jan Koperek, Eucharystia sercem Kościoła i kapłana, s. 45-67, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Wojciech Nowacki, Grażyna Święcicka,Treść ewangelizacji na przykładzie ruchu Światło ? Życie, s. 69-94, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Sławomir Mazur, Potrzeba chrześcijańskiego przeżywania niedzieli, s. 95-105, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Jerzy Koperek,"Sprawiedliwy z wiary żyć będzie" (Ga 3, 11 ; Hbr 10, 38) : duchowość kapłańska ks. Jana Koperka (1966-1994), s. 107-127, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Jan Pieńkosz, Rachunek sumienia aktem wprowadzającym w sakramentalną spowiedź w świetle nauczania ks. Stanisława Hueta, s. 129-141, streszcz. w jęz.ang.

Anna Kraszewska, Istota doskonałości chrześcijanina według nauczania biskupa Edwarda Kisiela, s. 143-154, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Dariusz Lipiec, Rozumienie nowej ewangelizacji w programach duszpasterskich Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski, s. 155-173, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Mieczysław Olszewski, Parafia we współczesnym społeczeństwie i możliwości jej przetrwania, s. 175-183, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Adam Skreczko, Ksiądz Michał Sopoćko jako wykładowca katechetyki, s. 185-204, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Grzegorz Zaraziński, Zarys i implikacje modelu komunikacji w "Communio et progressio", s. 205-219, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Krzysztof Mielnicki, Troska Kościoła o właściwą postawę młodzieży wobec mediów w dobie rewolucji informacyjnej, s. 221-244, treszcz. w jęz. ang.

Ks. Zbigniew Janczewski, Rezygnacja z urzędu kościelnego duszpasterzy i ich przejście na emeryturę, s. 245-254, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Witold Jemielity, Budownictwo sakralne i kościelne w diecezji łomżyńskiej w latach 1945-1992, s. 255-273, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Witold Jemielity, Księża emeryci diecezji łomżyńskiej w latach 1925-1939, s. 275-291, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Wojciech Guzewicz, Zarys działalności charytatywnej Akcji Katolickiej w międzywojennej diecezji łomżyńskiej, s. 293-306, streszcz. w jęz. niem.

MATERIAŁY

Ks. Witold Jemielity, Odezwa z 1875 r. biskupa Piotra Pawła Wierzbowskiego dotycząca nauki kapłanów, s. 307-313.

Ks. Wojciech Guzewicz, Bibliografia zawartości czasopisma ?Studia Teologiczne? Tomy 11-20 (1993-2002), s. 315-341.

Renata Wierna, Nauczanie teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pińsku w latach 1926-1939, s. 343-349.

SPRAWOZDANIA

Ks. Dariusz Wojtecki, Sprawozdania ze spotkań księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akademickim 2005/2006, s. 351-356.

Ks. Wojciech Nowacki, Sprawozdanie z seminarium naukowego Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich. Łomża, 19-21 września 2005 r., s. 357-361.

Ks. Jarosław Kotowski, Sprawozdanie z sesji naukowej "Rok Eucharystii i 80-lecie Diecezji Łomżyńskiej": Łomża, 27 października 2005 roku, s. 363-368.

Ks. Jarosław Kotowski, Sprawozdanie z sympozjum na temat: Oblicza miłości - wokół encykliki papieża Benedykta XVI "Deus caritas est": Łomża, 11 maja 2006 r., s. 369-372.

 

RECENZJE

Wincenty Myszor, Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku: wybrane zagadnienia życia społecznego, Katowice 2005, (Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova, 1), rec. bp Edward Ozorowski, s. 373-376.

Giovanni Magnani, Tu sei il Cristo: cristologia storica, Roma 2002, rec. ks. Marek Skierkowski, s. 376-378.

Kazimierz Lubowicki, Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków, Bratni Zew, 2005, rec. Marcin Gołębiewski, s. 378-380.

Ks. Stanisław Gręś, Polska bibliografia mariologiczna (1945-2003), Niepokalanów, Wydaw. Ojców Franciszkanów, 2004, rec. Marcin Gołębiewski, s. 380-381.

Kompendium nauki społecznej Kościoła, Papieska Rada Iustitia et Pax, tł. D. Chodyniecki, ks. A. Dalach, ks. J. Nowak, Kielce 2005, rec. ks. Zygmunt Kortowski, s. 382-384.

Nuovo dizionario Enciclopedico illustrato della Bibbia, Piemme 2005, rec. ks. Tadeusz Syczewski, s. 385-386.

Arnold Angenendt, Liturgia e storia, Asyż 2005, rec. ks. Tadeusz Syczewski, s. 386

Liturgia ed estetica, red. Aldo Natale Terrin, Mediolan 2006, rec. ks. Tadeusz Syczewski, s. 387-389.

Francesco Cacucci, La Mistagogia, Bologna 2006, rec. ks. Tadeusz Syczewski, s. 389-390.