Studia Teologiczne - 23 (2005)

Od Redakcji, s. 3-4

JAN PAWEŁ II PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ
Materiały z sesji naukowej, która odbyła się dnia 26.IV.2005 r.
w siedzibie Caritas Christiana w Białymstoku

Ks. Czeław Gładczuk, W zadumie nad "Pamięcią i tożsamością" Jana Pawła II, s. 5-8

Ks. Tadeusz Kasabuła, Polska, Europa, Kościół w przesłaniu Jana Pawła II na podstawie książki ?Pamięć i tożsamość?, s. 9-18, bibliogr. s. 17-18.

Ks. Adam Skreczko, Rodzina i naród jako "rzeczywistości nie do zastąpienia": refleksje na podstawie książki Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość", s. 19-27.

Ks. Andrzej Proniewski, Misja Kościoła: (w zadumie nad "Pamięcią i tożsamością" Jana Pawła II), s. 28-33.

ARTYKUŁY

Bp Antoni Pacyfik Dydycz, "Unitatis redintegratio" po czterdziestu latach, s. 35-42, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Henryk Żukowski, Apostołowie Piotr i Jan - "nieuczeni i prości" (Dz 4, 13), s. 43-48, streszcz. w jęz. niem.

Bp Edward Ozorowski, Kolegialność biskupów - jej soborowa idea i realizacja, s. 49-60, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Stanisław Piotrowski, Wierzę w ciała zmartwychwstanie, s. 61-75, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Janusz Aptacy, Chrześcijańska nauka o przebóstwieniu, s. 77-90, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Misterium Eucharystii w nauczaniu Jana Pawła II, s. 91-98, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Janusz Aptacy, Człowiek w osobowej relacji z Trójosobowym Bogiem, s. 99-115, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Wojciech Nowacki, Anna Kossakowska, Miłość Ojczyzny w nauczaniu Jana Pawła II, s. 117-135, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Marek Skierkowski, Jezus i saduceusze, s. 137-150, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Dariusz Lipiec,Formacja pastoralna prezbitera, s. 151-164, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Adam Skreczko,Wychowanie do dojrzałej wiary w Ruchu "Komunia i Wyzwolenie" (Comunione e Liberazione), s. 165-176, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Jacek Czaplicki, Podstawy do refleksji nad problemem współczesnych kościelnych ruchów rodzinnych, s. 177-183, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Sławomir Mazur, Rodzina szkołą miłości i wzajemnej odpowiedzialności, s. 185-199, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Dariusz Zakrzewski,Od "Kościoła losu" przez "Kościół wyboru" do Unii Europejskiej : Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce nt. lekcji religii w szkole jako możliwości przeciwdziałania procesowi relatywizacji, s. 201-218, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Jerzy Niestępski, Homilista i homilia w świetle współczesnej teorii przepowiadania Słowa Bożego, s. 219-229, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Tadeusz Syczewski, Ludowa pobożność maryjna w diecezji drohiczyńskiej, s. 231-247, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Stanisław Strzelecki, Anglikańskie tłumaczenie "Memoriale vitae sacerdotalis" Klaudiusza Arviseneta, s. 249-262, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Witold Jemielity,Zmiana przepisów sprawowania sakramentów w Kościele Katolickim, s. 263-278, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Wojciech Guzewicz, Geneza i organizacja parafialnej Akcji Katolickiej na terenie diecezji łomżyńskiej w okresie II Rzeczypospolitej, s. 279-290, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Adam Szot, Zlikwidowanie Niższego Seminarium Duchownego w Różanymstoku 1954 r., s. 291-302, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Grzegorz Jaśkiewicz, Duch Święty w teologii III wieku na przykładzie ?De Trinitate? Nowacjana, s. 303-309, streszcz. w jęz. fr.

Marta Grzybała, Obraz Boga Odkupienia w poezji Karola Wojtyły, s. 311-329, streszcz. w jęz. fr.

MATERIAŁY

Ks. Józef Marceli Dołęga, Droga do Uniwersytetu: Cz. 2, Dydaktyka w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, s. 331-350.

Ks. Zbigniew Rostkowski, Życiorys ks. prał. dr. hab. Władysława Hładowskiego (1913-2004) - rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie (1957-1988) i zastępcy redaktora "Studiów Teologicznych, Białystok, Drohiczyn, Łomża" (1983-1990), s. 351-354, bibliogr. s. 354.

Ks. Zbigniew Rostkowski, Wykaz publikacji ks. dr hab. Władysława Hładowskiego (1913-2004), s. 355-356.

Ks. Witold Jemielity, Rosjanie we władzach guberni łomżyńskiej, s. 357-365, streszcz. w jęz. ang.

Bernadetta Wójtowicz,Ksiądz Petro Verhun - historia pewnego życia i śmierci, s. 367-373.

SPRAWOZDANIA

Ks. Dariusz Wojtecki, Sprawozdania ze spotkań księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akademickim 2004/2005, s. 375-380.

Ks. Wiesław Białczak, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kanonistów Polskich nt. "Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny", Łomża 6-7 września 2004 r., s. 381-386.

Ks. Wojciech Nowacki, Sprawozdanie z II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej : Łomża 9-10 październik 2004, s. 387-392.

Ks. Sławomir Mazur, Sprawozdanie z sympozjum "Ars celebrandi": Drohiczyn 23.10.2004, s. 393-395

RECENZJE

Księga jubileuszowa na 25-lecie posługi biskupiejBiskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka TChr. : Rodzina Drogą Kościoła, red. ks. Mieczysław Ozorowski, ks. Wojciech Nowacki, Łomża 2005, rec. Maria Ryś, s. 397-398.

Dziś i jutro ruchów kościelnych, red. ks. Wojciech Nowacki, ks. Jacek Czaplicki, Pelplin 2005, rec. ks. Stanisław Dziekoński, s. 398-400.

Czytać Biblię dziś : od tekstu do życia, red. Ernesto Borghi, tł. J. Chapska, Ząbki 2004, rec. ks. Antoni Jan Ołów, s. 401-403.

Klaus Berger, Po co Jezus umarł na krzyżu?, Poznań 2004, rec. ks. Marek Skierkowski, s. 403-404.

Maurice Brouard, Eucharistia : enciclopedia dell'Eucaristia, Bologna 2004, rec. ks. Tadeusz Syczewski, s. 405-406

Wobec cierpienia, red. Romuald Jaworski, Agara Rusak, Witold Simon, Płock 2004, rec. ks. Waldemar Woźniak, s. 407-408.

Romuald Jaworski, Ku pełni życia : od zabiegów o przeżycie do osiągnięcia życia w pełni, Wyd. 2, Płock , Płocki Instytut Wydawniczy, 2002, rec ks. Waldemar Woźniak, s. 409-410.

Crista Krammer von Reisswitz, Die Papstmacher: die Kardinäle und das Konklave, München, Knaur-Taschenbuch, 2003, rec. ks. Wojciech Guzewicz, s. 410-413.

Jarosław Macała, Polska katolicka w myśli politycznej II RP, Zielona Góra, Druk-Ar, 2004, rec. ks.Wojciech Guzewicz, s. 413-416.

Józef Szymański, Kościół katolicki na Podolu: obwód winnicki: 1941-1964, Lublin, Norbertinum, 2003, rec. ks. Wojciech Guzewicz, s. 417-419.

Wojciech Guzewicz, Duchowieństwo Diecezji Łomżyńskiej w II Rzeczypospolitej, Lublin, KUL, 2003, rec. ks. Jacek W. Czartoszewski, s. 420-421.

Diecezja drohiczyńska : spis parafii i duchowieństwa 2004, oprac. i red. ks. Zbigniew Rostkowski, Drohiczyn 2004, rec. Arkadiusz Kołodziejczyk, s. 421-425.

Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna w regionie: gmina Turośl i Wigierski Park Narodowy, red. Józef M. Dołęga, Edward Grott, Marian Piotr Krysiak, Olecko, Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis, 2005, (Episteme 42(2005)), rec. Marcin Klimski, s. 426-429.

Stanisław Zięba, Historia myśli ekologicznej, Lublin, KUL, 2005, rec. Magdalena Sochaczewska, s. 429-431.

Filozofia XX wieku, Emerich Coreth [et al.], przeł. Marian L. Kalinowski, Kęty, Antyk, 2004, rec. ks. Czesław Gładczuk, s. 432-433.

Władysław Stróżewski, Ontologia, Kraków, Aureus, Znak, 2004, (Kompendia Filozoficzne), rec. ks.Czesław Gładczuk, s. 433-434.

Giovanni Reale, Socrate: alla scoperta della sapienza umana, Mediolan, Rizzoli, 2000, rec. ks. Krzysztof Malinowski, s. 435-439.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków, Znak, 2005, rec. Edyta Wolter, s. 440-441.