Studia Teologiczne - 22 (2004)

Ks. Józef Marceli Dołęga, Słowo od Redakcji, s. 3.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Bp Edward Ozorowski, Nieprzemijalna wartość rodziny, s. 5-13, bibliogr. s. 12, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Urząd i posługa w Kościele, s. 15-25, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Janusz Aptacy, Człowiek - istotą relacyjną, s. 27-47, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Wojciech Nowacki, Dorota Wróbel, Eklezjalny wymiar ewangelizacji w Odnowie w Duchu Świętym, s. 49-69, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Jacek Czaplicki, Potrzeba odnowy duszpasterstwa parafialnego, s. 71-99, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Stanisław Dziekoński, Duszpasterz wobec szkolnych lekcji religii, s. 101-111, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Dariusz Lipiec, Apostolat rodziny chrześcijańskiej w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999), s. 113-131, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Adam Skreczko, Rola świętowania w wychowaniu, s. 133-146, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Stanisław Biały, Kary kościelne "cenzury" a kwestia obrony życia, s. 147-156, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Jan Pieńkosz, Sakrament pokuty i pojednania jako sakrament uleczenia, s. 157-175, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Sławomir Ropiak, Pokuta na tle katolickiej antropologii w hymnach Liturgii Godzin okresu Wielkiego Postu, s. 177-192, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Dariusz Tułowiecki, Kondycja społeczno-moralna współczesnej rodziny polskiej, s. 193-220, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Zdzisław Golan, Zjawisko nawrócenia w "połowie życia" jako szansa na pogłębienie dojrzałości religijnej, s. 221-228, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Waldemar Woźniak, Przemoc a konflikt wewnętrzny i męstwo bycia, s. 229-236, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Dariusz Zakrzewski, Ambiwalencja nowoczesnego świata i zainteresowanie religią, s. 237-255, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Zbigniew Rostkowski, Jubileusz dziesięciolecia Diecezji Drohiczyńskiej (1991-2001), s. 257-279, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Andrzej Kakareko, Stany życia w Kościele, s. 281-293, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Norbert Mojżyn, Symboliczna wartość obrazowania zagłady Żydów w malarstwie Józefa Charytona, s. 295-315, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Stanisław Łupiński, Daniny diecezjalne w świetle uchwał synodów polskich w latach 1967-2000, s. 317-322, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Witold Jemielity, Ewangelicy augsburscy w Łomży i okolicy, s. 323-356, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Wojciech Guzewicz, Krucjata Eucharystyczna w międzywojennej diecezji łomżyńskiej, s. 357-369, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Piotr Zwoliński, Działalność Siostr Albertynek w diecezji łódzkiej w okresie międzywojennym, s. 371-384, streszcz. w jęz. wł.

MATERIAŁY

Ks. Józef Marceli Dołęga, Droga do uniwersytetu. (Cz. 1), s. 385-406.

Ks. Dariusz Zakrzewski, ?Doświadczenie religijne? jako świadome poznawanie Ducha Świętego ? docelowy etap wielkopostnych rekolekcji szkolnych w dobie relatywizacji wartości i postaw, s. 407-414, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Czesław Gładczuk, Nasz wspólny dom ? Europa, s. 415-421.

Renata Muszyńska, Własności transcendentalne i pierwsze zdanie metafizyki w ujęciu historycznym, s. 423-434, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Witold Jemielity, Kuria Diecezjalna i Sąd Biskupi w Łomży: struktura organizacyjna i personalna, s. 435-454, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Józef Łupiński, Religia rzymskokatolicka na Kurpiowszczyźnie jako czynnik tożsamości kulturowej, s. 455-463.

SPRAWOZDANIA

Ks. Dariusz Wojtecki, Sprawozdanie ze spotkania księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akademickim 2003/2004, s. 465-469.

Ks. Zbigniew Rostkowski, Sprawozdanie z obchodów 750 lecia koronacji księcia włodzimiersko-halickiego Daniela Romanowicza, s. 470-475.

Ks. Sławomir Mazur, Sprawozdanie z sympozjum "Geny - wolność zapisana?: meandry współczesnej genetyki", KUL 4.12.2003, s. 476-478.

Ks. Mieczysław Olszewski, "Pastorale Perspektiven auf dem Bauplatz Europa": Österreichische Pastoraltagung, Salzburg 8-10.01.2004, s. 479-483.

Ks. Jacek Czaplicki, Sprawozdanie z sesji wyjazdowej sekcji teologii pastoralnej UKSW i konferencji naukowej dotyczącej podstaw teologii pastoralnej: Łomża 20-21 kwietnia 2004, s. 484-487.

Ks. Sławomir Mazur, Sprawozdanie z sympozjum "Pytania i wartości u podstaw integracji europejskiej": Drohiczyn, 23-24.04.2004, s. 488-492.

Ks. Stanisław Dziekoński,Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego "Dydaktyka w katechezie" : Łomża, 13 maja 2004 r., s. 493-496.

RECENZJE

Leo kardynał Scheffczyk, Maryja, Matka i Towarzyszka Chrystusa: podręcznik mariologii, Kraków, Wydaw. M, 2004, rec. ks. Mieczysław Ozorowski, s. 497-498.

Hans Conrad Zander, Święci przestępcy, czyli przedziwne historie Ojców Pustyni, Kraków, Wydaw. M, 2002, rec. ks. Mieczysław Ozorowski, s. 498-499.

Wtedy stanął Piotr ... : zbiór wypowiedzi papieskich skierowanych do katolickiej Odnowy Charyzmatycznej od jej powstania do roku 2002, Kraków, Wydaw. M, 2001, rec. ks. Wojciech Nowacki, s. 500-502.

Piotr Greger, Percepcja obrzędów pokuty w Polsce po Soborze Watykańśkim II: studium liturgiczno-duszpasterskie, Bielko-Biała 2000, rec. ks. Tadeusz Syczewski, s. 502-504.

Bogusław Nadolski, Wprowadzenie do liturgii, Kraków 2004, rec. ks. Tadeusz Syczewski, s. 504-506.

Antoni Jozafat Nowak OFM, Homo Religiosus, Lublin 2003, rec. Małgorzata Ozorowska-Gładysz, s. 506-507.

Paul Britton, Profil mordercy, Poznań, De Facto, 1999, rec. ks. Waldemar Woźniak, s. 507-509.

Brunon Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa, LexisNexis, 2004, rec. ks. Waldemar Woźniak, s. 510-511.

Georg Denzler, Widerstand ist nicht das richtige Wort: Katholische Priester, Bischöfe und Theologen im Dritten Reich, Zürich, Pendo, 2003, rec. ks. Wojciech Guzewicz, s. 512-515.

Leszek Wilczyński, Działalność diecezjalnych instytutów Akcji katolickiej w Polsce w latach 1930-1939: na podstawie materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Toruń, Adam Marszałek, 2003, rec. ks. Wojciech Guzewicz, s. 515-517.

Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna w Unii Europejskiej i Polsce, pod red. Z. Ciećko, J.M. Dołęga, Olecko, Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis, 2003, (Episteme 30(2003)), rec. Edyta Wolter, s. 517-519.

M.Jaworski, Wybór pism filozoficznych, Olecko, Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis, 2003, (Episteme 28(2003)), rec. Renata Muszyńska, s. 520-526.

Arno Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, przeł. Juliusz Zychowicz, Wyd. 2, Kraków, WAM, 2003, rec. ks. Czesław Gładczuk, s. 526-527.

Andrzej Szczeklik, Katharsis: o uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki, Kraków 2003, rec. Andrzej W. Świderski, s. 528-529.