Studia Teologiczne - 21 (2003)

Słowo od Redakcji, s. 3-4.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Ks. Andrzej Proniewski, Rahnerowska wizja chrztu na tle epoki, s. 5-20, bibliogr. s. 18-19, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Stanisław Piotrowski, "Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych", s. 21-30, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Maryja wzorem ucznia Chrystusowego, s. 31-39, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Wojciech Nowacki, Maria Rainka, Bóg, jako miłość w formacji Odnowy w Duchu Świętym, s. 41-58, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Adam Skreczko, Rodzina miejscem wychowania według biskupów polskich okresu Wielkiej Nowenny, s. 59-79, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Henryk Ciereszko, Ksiądz Michał Sopoćko promotor kultu Miłosierdzia Bożego, s. 81-116, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Radosław Kimsza, Teofanijne posłanie kobiety w tradycji chrześcijańskiego Wschodu, s. 117-126, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Jerzy Niestępski, Rys historyczny kaznodziejstwa XX wieku, s. 127-133, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Dariusz Lipiec, Zasady współpracy duchowieństwa i laikatu w Kościele, s. 135-153, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Sławomir Mazur, Chrześcijanin wobec problemu wojny w nauczaniu Jana Pawła II, s. 155-168, treszcz. w jęz. ang.

Ks. Stanisław Dziekoński, Problematyka rodzinna w wybranych podręcznikach do katechezy i nauczania religii, s.169-182, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Jarosław Kuźmicki, Rola muzyki w czasie wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie 10 czerwca 1999 r., s. 183-206, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Zdzisław Golan, Psychologiczne aspekty sekt destrukcyjnych jako zagrożenie dla młodzieży, s. 207-228, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Waldemar Woźniak, Proces stawania się przestępcą na przykładzie analizy przypadku, s. 229-240, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Dariusz Tułowiecki, Postawy społeczno-religijne mieszkańców archidiecezji katowickiej i diecezji tarnowskiej: studium porównawcze, s. 241-268, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Tadeusz Kasabuła, "Chryścijanskaja Dumka" (1928-1939), s. 269-288, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Witold Jemielity, Dziwne zjawiska religijne i przyrodnicze w północno-wschodnim rejonie Królestwa Polskiego, s. 289-305, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Józef Stanisław Łupiński, Działalność ministra Tanucciego na rzecz wypędzenia Towarzystwa Jezusowego z Królestwa Neapolu, s. 307-324, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Stanisław Łupiński, Ofiary mszalne w świetle uchwał polskich synodów diecezjalnych po Soborze Watykańskim II, s. 325-331, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Zasady cywilizacji życia, pokoju i miłości w ujęciu Jana Pawła II, s. 333-355, streszcz. w jęz. ang.

MATERIAŁY

Bp Edward Ozorowski, Wokół problemu osoby, s. 357-362.

Ks. Marek Skierkowski, Pierwszy pośród sług jedności: 25 argumentów na prymat Biskupa Rzymu, s. 363-389, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Wojciech Nowacki, Ruchy kościelne w perspektywie historyczno-teologicznej, s. 391-398.

Ks. Janusz Aptacy, Georgij Florowski (1893-1979) - przedstawiciel współczesnej myśli prawosławnej, s. 399-406.

Ks. Witold Jemielity, Msze wotywne i stypendia w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, s. 407-420, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Czesław Gładczuk, Tryptyk Rzymski ? wielkie przesłanie, s. 421-428.

SPRAWOZDANIA

Ks. Mieczysław Ozorowski, Sprawozdanie ze spotkania księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku 2002, s. 429-432.

Ks. Dariusz Wojtecki, Sprawozdanie ze spotkania księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec: Białystok 15 maja 2003 r., s. 433-434.

Ks. Mieczysław Olszewski, Sympozjum pt. "Doradztwo organizacyjne dla Kościoła", s. 435-438.

Ks. Zbigniew Rostkowski, Sprawozdanie ze spotkania archiwistów kościelnych w Warszawie w dniu 18.06.2002 r., s. 439-442.

Ks. Zbigniew Rostkowski, Sprawozdanie z 40 Sympozjum Biblistów Polskich w Lublinie, w dniach 19-20 września 2002 r., s. 443-446.

Marcin Kuczyński, Międzynorodowe Sympozjum Ekumeniczn: Opole 15-16.10.2002, s. 447-449.

Ks. Stanisław Dziekoński, Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego w Łomży, s. 450-454.

RECENZJE

Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, red. ks. Stanisław Dziekoński, Warszawa, Verbinum, 2002, rec. ks. Waldemar Woźniak, s. 455-457.

Ks. Stanisław Dziekoński, Wychowanie w nauczaniu Kościoła, Warszawa, Wydaw. Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, 2000, rec. ks. Waldemar Woźniak, s. 457-458.

Wincenty Granat, Eucharystia ? Misterium Bożej obecności, Sandomierz 2001, rec. ks. Tadeusz Syczewski, s. 459-460.

Exultet : encyclopédie pratique de la liturgie, (Exultet : praktyczna encyklopedia liturgii), red. Louis-Michel Renier, Paris 2000, rec. ks. Tadeusz Syczewski, s. 460-462, 478-480.

Jacques Maritain, Sztuka i mądrość, Warszawa, Fronda, 2001, rec. ks. Czesław Gładczuk, s. 463-466.

Criminological perspectives, red. John Muncie, Eugene McLaughlin, Mary Langan, London, Thousand Oaks, Cal., New Delhi: Sage : Open Univ. 2000, rec. ks. Waldemar Woźniak, s. 446-468.

Barbara Ogrodowska, Zwyczaje obrzędy i tradycje w Polsce: mały słownik, Warszawa 2000, rec. ks. Tadeusz Syczewski, s. 468-469.

Forum pedagogów specjalnych XXI wieku, T. 3, red. Jan Pańczyk, Łódź, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2002, rec. ks. Waldemar Woźniak, s. 470-471.

Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego, red. Józef Pawlak, Toruń 2002, rec. ks. Czesław Gładczuk, s. 471-473.

?Przegląd Kalwaryjski?, T. 7, 400 lat sanktuarium, Kalwaria Zebrzydowska, Calvarianum, 2002, rec. ks. Tadeusz Kasabuła, s. 473-477.

Hershel Shanks, Ben Witherington, The Brother of Jesus, London 2003, rec. ks. Marek Skierkowski, s. 480-484.

Antonio Sorrentino, Sztuka przewodniczenia celebracjom liturgicznym: praktyczne sugestie dla kapłanów, Kraków 2001, rec. ks. Tadeusz Syczewski, s. 484-486.

Piotr Sztompka, Trauma wielkiej zmiany: społeczne koszty transformacji, Warszawa, ISP PAN, 2000, rec. ks. Dariusz Tułowiecki, s. 486-491.

Ks. Józef Zabielski, Prawda ludzkiego losu, Białystok 2000, rec. ks. Radosław Kimsza, s. 491-497.