Studia Teologiczne - 2 (1984)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. Antoni Jan Ołów, Radość religijna w Psałterzu, s. 3-15, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Jan Grajewski, Terminologia modlitwy w Biblii, s. 17-24, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Kazimierz Kułakowski, Próby nowego spojrzenia na teologiczne rozróżnienie grzechów, s. 25-40, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Franciszek Woronowski, Zagadnienie czynnego miłosierdzia chrześcijańskiego we współczesnej rzeczywistości cywilizacyjnej, s. 41-85, streszcz. w jęz. ang.

Bp Edward Ozorowski, Dzieje teologii w starożytności, s. 87-103, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Stanisław Hołodok, Komunia święta wiernych w diecezji wileńskiej (XVI-XVIII w.), s. 105-142, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Witold Jemielity, Pierwsza Komunia dzieci w XIX wieku w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, s. 143-155, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Eugeniusz Borowski, Działalność Towarzystwa Jezusowego w Drohiczynie nad Bugiem, s. 157-185, streszcz. w jęz. łac.

Eugenia Twardosz,Życie i pisma służebnicy Bożej Anieli Salawy, s. 187-218, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Janusz Łoniewski, Realizm poznawczy czwartej drogi św. Tomasza z Akwinu, s. 219-233, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Z empirycznej fenomenologii ruchu, s. 235-255, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Czesław Oleksy, Próba zastosowania środków logiki współczesnej do zagadnień fatalizmu religijnego i predestynacji, s. 257-282, streszcz. w jęz. fr.

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Ks. Tadeusz Paprocki, Posoborowa formacja intelektualno-pastoralna duchowieństwa Archidiecezji w Białymstoku, s. 283-287.

Ks. Jan Nieciecki, Sympozjum o Marcinie Lutrze w 500-ną rocznicę jego urodzin, Białystok: 19. XI. 1983, s. 288-292.

Ks. Czesław Oleksy, Sympozjum prawnicze w Łomży, s. 292-293.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Antropologiczne aspekty w pielgrzymim nauczaniu Jana Pawła II, s. 293-296.

Ks. Jan Nieciecki, Antoni Herliczka, malarz białostocki z XVIII wieku, s. 296-306.
Ref. wygł. w dniu 23.II.1984 r. na seminarium historii sztuki nowożytnej prowadzonym przez prof. dra hab. Antoniego Maślińskiego na KUL.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Wokół publikacji książkowych z filozofii Boga, s. 306-309.

Ks. Tadeusz Krahel, Litewskie inkunabuły, s. 309-314.

Ks. Aleksy Znosko, Mały słownik wyrazów starocerkiewno-słowiańskich i terminologii cerkiewno-teologicznej, Warszawa, CHAT, 1983, rec. Georgios de Vilna, s. 314-317.