Studia Teologiczne - 18 (2000)

ARTYKUŁY

Ks. Henryk Żukowski, Refleksje nad treścią perykopy MT 21, 1-17, s. 3-10, treszcz. w jęz. niem.

Ks. Wojciech Michniewicz, "A stało się to wszystko, aby się wypełniły Pisma" czyli o tzw. For­mułach wypełnienia u Mt 26, 47-57. Cz. 1, Badania wstępne i egzegeza perykopy, s. 11-38, bibliogr. s. 35-37, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Stanisław Andrukiewicz, bp Edward Ozorowski, Maryjny rys godności kobiety jako dziewicy, s. 39-61, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Kontemplacja prawdy, s. 63-70, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Wojciech Nowacki, Zdzisław Zyśk, Zbawcza wartość cierpienia w doświadczeniu świętej Faustyny Kowalskiej, s. 71-88, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Marek Skierkowski, Cuda w działalności Jezusa i misji Kościoła: (wykład teologicznofun-damentalny), s. 89-107, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Zbigniew Sobolewski, Nowe macierzyństwo i ojcostwo w nauczaniu Jana Pawła II, s. 109-122, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Mieczysław Olszewski, Synod diecezjalny a program duszpasterski, s. 123-136, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Franciszek Woronowski, Wychowanie do chrześcijaństwa przyszłości, s. 137-151, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Adam Skreczko, Rozum i wiara w przestrzeni wychowawczej: implikacje pedagogiczne encykliki Jana Pawła II Fides et ratio, s. 153-164, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Konstanty Jan Pruszyński, Eucharystia zadatkiem życia wiecznego, s. 165-185, streszcz. w jęz. niem.

Elżbieta Młyńska, Doświadczenie wiary w szkolnym nauczaniu religii, s. 187-197, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Stanisław Dziekoński, Potrzeba i realizacja wychowania ku wartościom w katechezie a pro­gram nauczania religii w gimnazjum, s. 199-212, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Witold Jemielity, Kaznodziejstwo w Diecezji Augustowskiej czyli Sejneńskiej, s. 213-237, treszcz. w jęz. ang.

Ks. Dariusz Lipiec, Katolicy świeccy podmiotem apostolstwa w dziedzinie kultury w świetle na­uczania Jana Pawła II, s. 239-270, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Stanisław Łupiński, Oskarżony wobec dowodów z dokumentów i zeznań świadków w kano­nicznym procesie karnym, s. 271-280, streszcz. w jęz. wł.

Renata Muszyńska, Koncepcja duszy człowieka według Mieczysława Gogacza, s. 281-294, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Z zagadnień filozofii nauk ekologicznych, s. 295-306, streszcz. w jęz. ang.

Biuletyn Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku

 

Ks. Józef Zabielski, Od wydawcy: Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku i jej Biuletyn, s. 309-310

Uchwała Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 października 1998 roku w sprawie utworzenia Katedry Teologii Katolickiej, s. 311.

Umowa z dnia 8 pażdziernika 1999 roku między Uniwersytetem w Białymstoku [...] a Rzymsko-katolicką Archidiecezją Białystocką [...] dotyczącą funkcjonowania Katedry Teologii Katolickiej w Uniwersytecie w Białymstoku, s. 311-312.

Bp Edward Ozorowski, Teologia jako nauka, s. 313-315.

Ks. Wojciech Michniewicz, Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej na temat Eucharystii: Białystok AWSD, 8.I.2000 r., s. 317-321.

Ks. Andrzej Kakareko, Prawo - szansa czy zagrożenie ? : kościelny punkt widzenia, s. 323-335.

Bp Edward Ozorowski, Świętość Eucharystii, s. 337-348.

Ks. Stanisław Hołodok, Sprawowanie Eucharystii w Archidiecezji Białostockiej dziś (blaski i cienie), s. 349-363.

Ks. Henryk Ciereszko, Heroiczny wymiar życia i cnót Księdza Michała Sopoćki, s. 365-388.

Ks. Krzysztof Nitkiewicz, Sens i stan starań o beatyfikację ks. Michała Sopoćki, s. 389-399.

MATERIAŁY

Ks. Wojciech Michniewicz, Znaczenie terminów biblijnych kutt?net i ket?net passîm, s. 401-411, bibliogr. s. 408, sterszcz. w jęz. ang.

Ks. Witold Jemielity, Zmiana granic parafii w Diecezji Augustowskiej czyli Sejneńskiej, s. 412-430, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Warchołowski, Wymogi prawne prowizji kanonicznej w Kodeksie Prawa Kanonicznego Benedykta XV i Jana Pawła II, s. 431-440.

Ks. Czesław Gładczuk, Przestrzeń ludzkiej wiedzy: niektóre implikacje encykliki Wiara i rozum, s. 441-451.

SPRAWOZDANIA

Ks. Mieczysław Ozorowski, Protokół ze spotkań księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży, i Siedlec w roku akademickim 1999/2000, s. 452-456.

Ks. Stanisław Dziekoński, Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego w Łomży w dniu 7 stycznia 2000, s. 457-459.

RECENZJE

Ks. Zdzisław Mazur, Introdukcja biblijna: wstęp do Biblii, Giżycko, Ełk, 2000, rec. Bogdan Przyborowski, s. 460-462.

Joachim Gnilka, Jezus z Nazaretu: orędzie i dzieje, w przekłądzie Juliusza Zychowicza, Kraków 1997, rec. ks. Marek Skierkowski, s. 462-471.

Chrześcijaństwo a religie: dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej: tekst, komen­tarze, studia, red. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, Kazimierz Pek MIC, Lublin, Warszawa 1999, rec. Piotr Rutkowski, s. 471-473.

Karol Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków, WAM, 1999, rec. Marcin Składanowski, s. 473-476.

Iga Czaczkowska, Pomiędzy potopem a tęczą: ekumeniczne studiuum integralności stworzenia, Lublin, RW KUL, 1998, rec. Jacek W. Czartoszewski, s. 476-478.

Wojciech Bołoz, Życie w ludzkich rękach: podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa, Wydaw. Akademii Teologii Katolickiej, 1997, rec. Arkadiusz Bartnicki, s. 478-481.

Ks. Stanisław Szczepaniec, Odpust ? dar pełnej wolności, Kraków, Wydaw. UNUM, 2000, rec. Marcin Sieńkowski, s. 481-483.

Bogusław Nadolski, Pochwała święta, Poznań, Wydaw. Pallotinum, 1997, rec. Bogdan Kulik, s. 484.

Ks. Adam Durak SDB, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa : analiza hermeneutyczna tekstów celebracji, Kraków, 1999, rec. Marcin Maczan, s. 485-486.

Ks. Andrzej Hajduk SJ, Katecheza i liturgia, Kraków, WAM, 1999, rec. Michał Stankiewicz, s. 486-487.

Benedict Heron OSB, Ujrzałem spadającego szatana: metody walki duchowej, Warszawa, Wydaw. Księży Marianów, 1998, rec. Marcin Ołów, s. 487-488.

Henri Maurier, Antropologia misyjna: religie i cywilizacje w zderzeniu z uniwersalizmem : przyczynek do dziejów współczesnych, Warszawa, Wydaw. Księży Werbistów, 1998, rec. Artur Szyłak, s. 488-491

Jerzy Grzybowski, Nadzieja odzyskana : drogowskazy dla małżeństw niesakramentalnych, Kraków 1998, rec. Krzysztof Pachucki, s. 491-492.

Życie konsekrowane w trzecim wieku: praca zbiorowa, pod red. ks. Kazimierza Wójtowicza, Kraków, Alleluja, 2000, rec. Cezary Dziekanowski, s. 493-494.

Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann, Atlas filozofii,, oprac. graficzne Axel Weiss, przekł. Barbara A. Markiewicz, Warszawa, Prószyński i S-ka, 1999, rec. ks. Czesław Gładczuk, s. 494-495.

Kazimierz Kloskowski, Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania, T. 1-2, Warszawa, Wydaw. Akademii Teologii Katolickiej, 1999, rec. Marcin Radziłowicz, Krzysztof Zubrzycki, s. 495-497.

Ks. Franciszk Drączkowski, Patrologia, Pelplin, Lublin, 1998, rec. Tomasz Kopiczko, s. 498-499.

Tadeusz Zieliński, Czas prawa i bezprawia - myśli niepokorne kustosza praw, Warszawa 1999,rec. ks. Krzysztof Warchałowski, s. 500-503.

Wojciech Góralski, Konkordat polski 1993 od podpisania do ratyfikacji, Warszawa, Wydaw. Akademii Teologii Katolickiej, 1998, rec. Karol Karski, s. 504-505.

Ekumeniczny leksykon Kościołów i Wspólnot religijnych województwa warmińsko-mazurskiego : praca zbiorowa, pod red. ks. Władysława Nowaka, Olsztyn, Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, 1999, rec. Sylwester Rendziński, s. 506-507.

Ks. Jacek W.Czartoszewski, ks. Józef Marceli Dołęga, Z dziejów chrześcijańśtwa w Augustowie, rec. ks. Stanisław Dziekoński, s. 507-509.

Ks. Jarosław Sokołowski, Parafia Osowiec w środowisku społecznym i przyrodniczym, Olecko 2000, (Episteme 5(2000), rec. ks. Jacek W. Czartoszewski,s. 509-511.

Artur Filipowicz, Bioetyka Van Rensselaera Pottera i jej ocena w świetle moralnego nauczania Jana Pawła II, Warszawa, 1999, rec. ks. Józef M. Dołęga, s. 511-512.