Studia Teologiczne - 16 (1998)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. Wojciech Michniewicz, Teorie dotyczące początków Izraela, s. 3-21, bibliogr. s. 19-20, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Zbigniew Rostkowski, Kontekst historyczny cezarejskiej mowy Piotra (Dz 10, 34-43), s. 23-41, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Zbigniew Rostkowski, Znaczenie apostolskiego świadectwa w dziele ewangelizacji (na przykładzie Dz 10, 34-43), s. 43-65, streszcz. w jęz. wł.

Bp Edward Ozorowski,"Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki" (Hbr 13,8): obecność Chrystusa w świecie, s. 66-78, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Życie i działalność Benedykta Hessego, s. 79-92, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Marek Skierkowski, Koncepcja teologii fundamentalnej Geralda O'Collinsa, s. 93-110, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Franciszek Woronowski, Autentycznie pasterska formacja diecezji, s. 111-127, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Tadeusz Syczewski, Kompozycja i struktura modlitwy liturgicznej, s. 129-142, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Konstanty Jan Pruszyński, Eucharystia viaticum człowieka na podstawie modlitw po komunii Mszału Pawła VI, s. 143-158, streszcz. w jęz. niem.

Elżbieta Młyńska, Jak dziś głosić Chrystusa w katechezie?, s. 159-172, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Stanisław Łupiński, Prawo oskarżonego do obrony oraz niektóre zasady prawa karnego i procesowego na jego korzyść, s. 173-184, streszcz. w jęz. łac.

Ks. Stanisław Strękowski, Wolność Boga według Tertuliana: uwagi literackie, s. 185-201, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Witold Jemielity, Kwesty zakonne w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, s. 203-212, Streszcz. w jęz. wł.

Ks. Zdzisław Golan, ks. Karol Bujnowski, Problematyka sensu życia w nauczaniu Kościoła, s. 213-228, treszcz. w jęz. ang.

Ks. Antoni Tomkiewicz, Rola ojca w procesie kształtowania postawy religijnej w okresie mło­dzieńczym, s. 229-243, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Podstawy teologiczne w ekologii, s. 245-258, streszcz. w jęz. ang

Ks. Jerzy Sikora, "Muzyka" w poezji grupy "Kontynentów : (Cz. 1), s. 259-282, streszcz. w jęz. ang.

MATERIAŁY

Barbara Aland, "Greek New Testament" ("Nowy Testament po grecku") : przykład współpracy międzywyznaniowej i międzynarodowej, tł. ks. Wojciech Michniewicz, s. 283-288.

Ks. Andrzej Gałaj, Zagadnienie Opatrzności Bożej w opracowaniu św. Tomasza z Akwinu, s. 289-306, streszcz. w jęz. niem.

Ewa Bazydło, Znaczenie pastoralne Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, s. 307-323.

Adam Rosłan, Czy polityka może być obszarem zakorzenienia w prawdzie i dobru?: studium z filozofii kultury, s. 325-335, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Witold Jemielity, Dziennik Urzędowy Województwa Augustowskiego (1817-1866), s. 336-342.

Bp Edward Ozorowski, Wykaz publikacji, s. 343-348.

SPRAWOZDANIA

Ks. Mieczysław Ozorowski, Sprawozdanie ze spotkań księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Ełku, Łomży i Siedlec w roku akademickim 1997/98, s. 349-353.

Ks. Tadeusz Syczewski, Sprawozdanie ze spotkania księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży, Ełku, i Siedlec w Drohiczynie14 maja 1998, s. 353-354.

Ks. Jacek W. Czartoszewski, Spotkanie Ks. Prof. dr Andrzeja M. Woźnickiego (University of San Francisco) z profesorami i alumnami WSD w Łomży i Ełku, s. 355-357.

Andrzej Borkowski, Sprawozdanie ze spotkania z ks. dr Zdzisławem Domagałą na temat : "Czy nauka świadków Jehowy jest zgodna z Biblią" WSD w Łomży 14 lutego 1998 r., s. 358-359.

Ks. Tadeusz Syczewski, Sprawozdanie ze spotkania moderatorów ruchów katolickich w Drohi­czynie, s. 360-361.

Ks. Tadeusz Syczewski, Sprawozdanie z XXXIII Seminarium Wykładowców Liturgiki w Ośrodkach Uniwersyteckich, Akademiach, Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce w dniach 10-11 września 1997 w Łodzi, s. 362-363.

Ks. Tadeusz Syczewski, Sprawozdanie z Konferencji Zespołu do Spraw Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski i Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości oraz Zakonnych referentów i Asystentów Trzeźwości: Niepokalanów, 21-22 listopada 1997 roku, s. 364-366.
Ks. Tadeusz Syczewski, Sprawozdanie z Konferencji Zespołu do Spraw Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski i Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości oraz Zakonnych referentów i Asystentów Trzeźwości: Zakroczym, 8 maja 1998 roku, s. 367-368.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Konferencje naukowe 1997/98, s. 369.

RECENZJE

Olivier Clement, Fondamenti spirituali del futuro: intervista a Olivier Clement di Flaminia Morandi e Michelina Tenace, Roma, 1997, Michelina Tenace, Dire l'uomo, Rzym, Lipa, 1997, rec. ks. Cezary Naumowicz, s. 370-371.

Credereoggi: dossier di orientamenti e aggiornamento teologico. T. 17 nr 100: Bioetica, Padova, Ed. Messagero, 1997, rec. ks. Wojciech Nowacki, s. 372-374.

Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, T. 35, Słownik terminów, oprac. Artur Andrzejuk, Londyn, ?Veritas?, Warszawa, ?Navo?, 1998, rec. Jacek W. Czartoszewski, s. 374-375.

Andrzej Kakareko, La riforma della vita del clero nella diocesi di Vilna dopo il Concilio di Trento (1564-1796), Roma 1996, rec. ks. Adam Skreczko, s. 376-379.

Gillian Rosemary Evans, Filozofia i teologia w Średniowieczu, Kraków, Znak, 1996, rec. Katarzyna Barańska, s. 379-383.

Michał Tempczyk, Teoria chaosu a filozofia, Warszawa, Wydaw. CiS, 1998, rec. Agnieszka Kasznia, s. 383-384.

Dylematy współczesnej cywilizacji a natura człowieka, red. Janusz Reykowski i Tadeusz Bielicki, Warszawa, Zysk i S-ka, 1997, rec. Monika Karda, s. 385-387.

Antoni Hoffman, Wokół ewolucji, Warszawa, PIW, 1997, rec. Katarzyna Smolak, s. 387-389.

Julisław Łukomski, Relacja człowieka do środowiska naturalnego w ujęciu chrześcijańskim, Radom, 1997, rec. Jacek W. Czartoszewski, s. 389-390.

Stasław K. Wiąckowski, Ekologiczne kierunki w medycynie naturalnej, Warszwa, PWN, 1997, rec. Anna Ćwiek, s. 390-393.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Człowiek w zagrożonym środowisku: z podstawowych zagadnień sozologii, Warszawa, ATK, 1998, rec. Maria Przetacka, s. 394-395.

Josep Levine, David Suzuki, Tajemnice życia, Warszawa, Wiedza i Książka, 1996, rec. Aneta Klimowska, s. 395-397.

Thee Celbern, Dianne Dumanowski, John P. Myers, Nasza skradziona przyszłość, Warszawa, Amber, 1996, rec. Lawinia Orłow, s. 397-398.

Rollo May, Błaganie o mit, tł. B. Moderska i T. Zysk, Poznań, Zysk i S-ka, 1997, rec. Monika Paszkowska, s. 399-400.

Konrad Wołoszczyk, Planeta nie tylko ludzi, Warszawa, PIW, 1997, rec. Małgorzata Kuczkowska, s. 400-402.

Stephen Hart, Mowa zwierząt, Warszawa, Prószyński i S-ka, 1996, rec. Małgorzata Skalska, s. 402-403.

Leszek Paweł Słupecki, Wojownicy i wilkołaki, Warszawa, Alfa, 1994, rec. Agata Szczęsna, s. 404-405.