Studia Teologiczne - 15 (1997)

Słowo od Redakcji, s. 3.

Ks. bp Stanisław Stefanek, Genealogia rodziny : [referat wygłoszony na II Kongresie Rodzin Archidiecezji Białostockiej - 17 maja 1997 r.], s. 5-10 .

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. Wojciech Michniewicz, Epoka Salomona, interpretacja danych archeologicznych, s. 11-26, bibliogr. s. 21-22, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Boża prawda o ludzkiej płciowości, s. 27-35, streszcz. w jęz. fr.

Bp Edward Ozorowski, Prawda o miłosierdziu Bożym w encyklice Jana Pawła II "Dives in Misericordia", s. 37-49, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Wojciech Nowacki, Bycie ochrzczonym jako podstawa wymogu formacji doktrynalnej, s. 51-79. streszcz. w jęz. wł.

Ks. Stanisław Piotrowski,Chrześcijańska interpretacja tajemnicy śmierci i życia wiecznego, s. 81-97, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Jacek W. Czartoszewski, Fenomenologiczne aspekty apologetyki totalnej, s. 99-107, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Józef Zabielski, Godność i wartość życia ludzkiego we współczesnym świecie, s. 109-125, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Ryszard Moń, Miejsce teorii sprawiedliwości w systemie etycznym, s. 127-139.

Ks. Franciszek Woronowski, Pasterska misja Kościoła w świecie współczesnych przemian cywilizacyjnych, s. 141-153, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Tadeusz Syczewski, Sakrament chrztu świętego, s. 155-176, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Konstanty Jan Pruszyński, Implikacje historyczno teologiczne modlitw postcommunio Mszału Pawła VI, s. 177-190, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Zbigniew Sobolewski, Jan Paweł II o pracy kobiet, s. 191-201, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Stanisław Łupiński, Zapobiegawcze zarządzenia ordynariusza wobec oskarżonego, s. 203-207, streszcz. w jęz. niem.

Bp Antoni Dydycz, Opisanie odnalezienia relikwii św. Jozafata Kuncewicza na tle jego życia oraz dziejów jego doczesnych szczątków, s. 209-224, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Janusz Łoniewski, 45 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie (1951-1996), s. 225-243, streszcz. w jęz. łac.

Ks. Witold Jemielity, Powiadamianie w Królestwie Polskim o wyborze i śmierci papieży, s. 245-254, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Antoni Tomkiewicz, Renata Jaranowska, Świadomość patriotyczna młodzieży, s.255-275, streszcz. w jęz. niem.

MATERIAŁY

Ks. Józef Marceli Dołęga, Zagadnienia ekologiczne w problematyce teologicznej, s. 277-286.

Ks. Czesław Gładczuk, Jak czytać Platona, jak Arystotelesa?, s. 287-294.

SPRAWOZDANIA

Ks. Tadeusz Syczewski,Sprawozdanie z Sympozjum poświęconego Unii Brzeskiej w Drohiczynie, s. 295-309.

Ks. Mieczysław Ozorowski,Sprawozdanie ze spotkań księży profesorów wyższych seminariów duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akademickim 1996/1997, s. 310-314.

Ks. Wojciech Nowacki, Sprawozdanie z Sympozjum Chrystologicznego: "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki", Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, 15.05.1997, s. 315-347.
Sprawozdanie zawiera teksty wygłoszonych referatów: Piotr Kurkowski, "Chrystus jest miarą wszechczasów" - uniwersalizm orędzia chrześcijańskiego w kulturze, s. 316-325; Grzegorz Baczewski, Chrystus w polskiej poezji współczesnej, 325-334; Szymon Pieńkowski, Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wobec nauki o reinkarnacji, s. 334-338; Piotr Chojecki, Jezus a odkrycia w Qumran, s. 338-343; ks. Mieczysław Ozorowski, Jezus - guru czy serce wspólnoty?, s. 343-347.

Grażyna Łaniewska, ks. Stanisław Zdziech, Sprawozdanie z II Kongresu Rodzin Archidiecezji Białostockiej : 16-17 maja 1997 r. Białystok, s. 348-350.

RECENZJE

Marie-Dominique Chenu, Święty Tomasz z Akwinu i teologia, przekł. A. Ziernicki, W. Szymon, Kraków, Znak, 1997, rec. ks. Jacek W. Czartoszewski, s. 351-353.

Artur Andrzejuk, Człowiek i decyzja, Warszawa 1996, rec. ks. Jacek W. Czartoszewski, s. 353-354.

Ks. Jan Łach, Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Warszawa, Wydawnictwa ATK, 1996, rec. ks. Jan Lucjan Grajewski, s. 355-356.

Dzieci Soboru zadają pytania, pod red. Zbigniewa Nosowskiego, Warszawa 1996, (Biblioteka ?Więzi?, t.89), rec. Zbigniew Pruszyński, s. 356-358.

Raniero Cantalamessa, Maryja ? zwierciadłem dla Kościoła, Warszawa, Wydaw. Księży Marianów, 1994, rec. Adam Wasilewski, s. 358-360.

Edin' Gospod na putjach k edinstvu christian, pod red. Sergija Gajka, Lublin 1996, rec. Dymitr Miszeniew, s. 360-362.

P. Anzelm Günthör, Anruf und Antwort. Handbuch der katholischen Moraltheologie, T. 1-3, Vallendar-Schonstatt 1993-1994, rec. ks. Józef Zabielski, s. 362-366.

Wojciech Bołoz, Życie w ludzkich rękach ? podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa, WATK, OWP ?Adam?, 1997, rec. ks. Józef Marceli Dołęga, s. 367.

Jan Dębowski, Filozoficzne źródła refleksji ekologicznych, Olsztyn, WSP, 1996, rec. Agnieszka Bowszys, s. 368-369.

Ryszard Fenigsen, Eutanazja: śmierć z wyboru?, Poznań, 1994, rec. Marcin Chudzik, s. 369-371.

Stanisław K. Wiąckowski, Próba ekologicznej oceny żywienia, żywności i składników pokarmowych, Warszawa, PWN, 1996, rec. Anna Ćwiek, s. 371-373.

Włodzimierz Tyburski, Pojednać się z Ziemią: w kręgu zagadnień humanizmu ekologicznego, Toruń, IPIR, 1993, rec. Iwona Drabczyńska, s. 373-375.

Vitus D. Dröscher, Reguła przetrwania, tł. Anna Danuta Tuszyńska, Warszawa, IW, 1996, rec. Anna Dulińska, s. 375-377.

Honorata Korpikiewicz, Kosmiczne rytmy życia : wstęp do kosmoekologii, Warszawa, Książka i Wiedza, 1996, rec. Monika Karda, s. 377-378.

Leonard Indeka, Zbigniew Michał Karaczun, Człowiek a środowisko przyrodnicze, Warszawa, Bellona, 1995, rec. Grażyna Kwiatkowska, s. 379-380.

Al Gore, Ziemia na krawędzi: człowiek a ekologia, przeł. Grażyna Dzierdziuk-Kraśniewska, Warszawa, Ethos, 1996, rec. Mirosław Sawicki, s. 380-381.

Leonard Indeka, Zbigniew Michał Karaczun, Ochrona środowiska, Warszawa 1996, rec. Małgorzata Markowska, s. 382-383.

Bernard Campbell, Ekologia człowieka, Warszawa, PWN, 1995, rec. Grażyna Wójcik, s. 384-385.

Battista Mondin, Preegzystencja, nieśmiertelność, reinkarnacja, Kraków, Wydaw. WAM, 1996, rec. Robert Bałdyga, s. 385-386.

Andrzej Zwoliński, Anatomia sekty, Kraków, Wydawnictwo ?Gotów?, 1996, rec. Anna Brulińska, s. 386-387.

Randall N. Baer, o Samuel Rouvillois, W matni New Age. New Age ? kultura i filozofia, Kraków, Wydaw. M, Rhema, 1996, rec. Cezary Gierej, s. 387-389.

Pięć wielkich religii świata, red. Emma Brunner-Traut, przekł. Jan Doktór, Wyd. 3, Warszawa, Pax, 1996, rec. Wociech Rzepa, s. 390-391.

E. Clinton Gardner, Justice and Christian ethics, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 1995, rec. Anna Abram, s. 392-394.

Stanisław Kowalczyk, Z refleksji nad człowiekiem: człowiek - społeczność ? wartość, Lublin, TNKUL, 1995, rec. Grzegorz Baczewski, s. 394-396.

Studia nad ideą wolności, red. Zdzisław J. Czarnecki, Lublin 1995, rec. Andrzej Bystrowski, s. 396-397.

Filozofować dziś: z badań nad filozofią najnowszą: praca zbiorowa pod red. Andrzeja Bronka, Lublin, TNKUL, 1995, rec. ks. Czesław Gładczuk, s. 398-399.

Arystoteles, Metafizyka, T. 1-2, tekst polski oprac. Mieczysław A. Krąpiec i Andrzej Maryniarczyk na podst. tł. Tadeusza Żelaźnika, wprowadzenie Mieczysław A. Krąpiec, Lublin, RWKUL, 1996, rec. Czesław Gładczuk, s. 399-400.

Przestrzenie księdza Cogito: praca zbiorowa pod red. Stanisława Wszołka, Tarnów, Biblios, 1996, rec. Adam Kolbusz, s. 401-404.

Michał Heller, Józef Życiński, Dylematy ewolucji, Tarnów, Biblos, 1996, rec. Krzysztof Krajewski, s. 404-406.

Aksjologia, etyka, samookreślenie, red. Seweryn Dziamski, Poznań, Wydaw. Fundacji Humaniora, 1996, rec. Piotr Kurkowski, s. 407-410.

Święty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej: praca zbiorowa pod red. ks. Kazimierza Śmigla, Gniezno, 1992, rec. Zenon Czumaj, s. 410-411.

Przyszłość natchnieniem dla teraźniejszości: Sympozjum Historyczne i Świętowojciechowe, Ełk 20- 22.04.1994 roku, pod red. Krzysztofa Brzostka, Ełk 1996, rec. ks. Józef Łupiński, s. 412-413.