Studia Teologiczne - 13 (1995)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. Jan Lucjan Grajewski, Reinterpretacja nakazu "Czcij ojca twego i matkę twoją" w Ewangeliach synoptycznych, s. 3-46, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Wojciech Michniewicz, Idea zjednoczenia narodu w nauce prorockiej: zarys teologii zjednoczenia, s. 47-60, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Potrójny wymiar rekapitulacji według św. Pawła, s. 61-76, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Stanisław Piotrowski, Misterium śmierci Chrystusa, s. 77-84, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Józef Zabielski, Kapłan wobec wymogów "nowej ewangelizacji", s. 85-94, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Wojciech Nowacki, Ogólne zasady formacji doktrynalnej w nauczaniu magisterium posoborowego, s. 95-110, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Franciszek Woronowski, Sprawdzian pełni współczesnego duszpasterstwa, s. 111-134, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Tadeusz Syczewski, Sakrament małżeństwa w nowym Katechizmie Rzymskim, s. 135-156, streszcz. wjęz. wł.

Ks. Konstanty Jan Pruszyński, Celebracja tajemnicy chrześcijańskiej w nauczaniu Kościoła Łomżyńskiego w latach 1925-1962, s. 157-192, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Stanisław Łupiński, Oskarżony według aktu oskarżenia, s. 193-197, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Adam Skreczko, Działalność naukowo-dydaktyczna ks. Ignacego Świrskiego w latach 1921-1946, s. 199-238, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Status epistemologiczny i metodologiczny sozologii, s. 239-250, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Antoni Tomkiewicz, Beata Niedziułka, Ocena własnego życia u osób starszych o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej, s. 251-278, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Jerzy Sikora, Czasopisma emigracyjnej grupy literackiej "Kontynenty", s. 279-304, streszcz. w jęz. ang.

MATERIAŁY

Bp Edward Ozorowski, Średniowieczny tekst o Kościele, s. 305-310.

Ks. Witold Jemielity,Przyłączanie wiosek do innych parafii w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej: 1866-1915, s. 311-322, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Eugeniusz Borowski, Zarys dziejów rzymskokatolickiej parafii w Kleszczelach (1533-1993), s. 323-338, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Stanisław Strzelecki, Praca duszpasterska Księdza Michała Sopoćki w wojsku polskim na tle jego wspomnień, s. 339-356, streszcz. w jęz. wł.

Danuta Ługowska, Rzeczywistość w panpsychosomatycznym obrazie świata prof. B.J.Gaweckiego, s. 357-361.

Zdzisława Kobylińska, Początki chrześcijańskiej myśli demokratycznej we Włoszech, s. 363-366

Dorobek naukowy ks. prof. dr hab. Witolda Jemielitego, s. 367-373

Dorobek naukowy ks. dra hab. Franciszka Woronieckiego, s. 375-382.

SPRAWOZDANIA

Ks. Mieczysław Ozorowski, Sprawozdanie ze spotkań księży profesorów wyższych seminariów duchownych w roku akademickim 1994/1995, s. 383-387.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Sprawozdanie z Sympozjum Filozoficznego w Łomży i Ełku, s. 388-414.
Zawiera autoreferaty: ks. Mieczysław Lubański, Informacja tworzywem rzeczywistości, s. 389-396; ks. Kazimierz Kloskowski, Inżynieria gebnetyczna wyzwaniem dla bioetyki, s. 396-408; ks. Zbigniew Sareło, Ponowoczesne zakwestionowanie etyki, s. 408-413.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Spotkania ks. prof. dra hab. Jana Łacha, rektora ATK z profesorami i alumnami WSD w Łomży, s. 415

Ks. Józef Marceli Dołęga, Dyskusje wokół książki Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei", s. 416-417.

RECENZJE

Paweł Milcarek, Teoria ciała ludzkiego w pismach św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1994,rec. Jacek W. Czartoszewski, s. 419-420.

Edmund Morawiec, Odkrycie metafizyki egzystencjalnej: studium historyczno-analityczne, Warszawa, Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, 1994, rec. Józef Marceli Dołęga, s. 420-422

Mario Pangallo, Habitus e vita morale: fenomenologia e fondazione ontologica, Napoli, Roma, LER, 1991, rec. Zdzisława Kobylińska, s. 422-423.

Kazimierz Kloskowski, Między ewolucją a kreacją, Warszawa, Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, 1994,rec. Krzysztof Krajewski,s. 424

Bp Stanisław Gądecki, Archeologia biblijna, T. 1-2, Gniezno 1994, rec. ks. Antoni Jan Ołów, s. 425-426.

Jacques Jullien, Demain le famille sexualité - amour - mariage ? famille, Paris, Mame, 1992, rec. ks. Mieczysław Ozorowski,s. 426-427.

Bernard Campbell, Ekologia człowieka : historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, Warszawa, PWN, 1995, rec. Mirosław Przechowski, s. 427-429.

Fernand Comte, Najsłynniejsze święte księgi świata, Łódź, Wydaw. OPUS, 1994, rec. Wojciech Rzepa, s. 430.

Jean Guitton, Bóg i nauka, przekł. z fr. Piotr Mróz, Beata Szymańska, Artur Nurkowski, Kraków, Wydaw. Editions Raymond, 1994, rec. Dariusz Sańko,s. 431-433

Adam L. Szafrański, Chrześcijańskie podstawy ekologii, Lublin, 1993, rec. Antoni Skowroński, s. 433-435.