Studia Teologiczne - 11 (1993)

Abp Stanisław Szymecki, [Słowo Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego], s. [3].

Słowo od Redakcji, s. [5].

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. Antoni Jan Ołów, Przekaz biblijny i interpretacja obietnicy prymatu św. Piotra, s. 7-14, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Henryk Żukowski, Problem formy opowiadania o uzdrowieniu Bartymeusza w Mk 10, 46-52, s. 15-26, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Andrzej Łapiński, Wizja kapłaństwa w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 27-59, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Andrzej Miałchowski, Drogi realizacji jedności Kościoła w twórczości Kardynała Johna Henry'ego Newmana, s. 61-93, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Niektóre aspekty chrześcijańskiego spojrzenia na modlitwy synagogalne, s. 95-117, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Franciszek Woronowski, Cywilizacja miłości - kluczowe zadanie duszpasterstwa, s. 119-133, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Jerzy Kruszewski, Miłość relacją wzajemności według Nédoncelle - tło Gaudium et spes, s. 135-147, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Tadeusz Syczewski, Problematyka liturgiczna w przygotowaniu do małżeństwa, s. 149-165, streszcz. w jęz. wł.

Bp Edward Ozorowski, Prawidłowości historii w "Dziejach papiestwa" Leopolda von Ranke, s. 167-179, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Henryk Ciereszko , Absolutny charakter chrześcijaństwa: współczesna interpretacja tezy, s. 181-193, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Józef Zabielski, Chrześcijanin wobec pauperyzacji społeczeństwa, s. 195-207, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Stanisław Łupiński, Pozycja prawna podejrzanego podczas dochodzenia wstępnego, s. 209-225, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Problem filozofii narodowej według Bolesława J. Gaweckiego, s. 227-241, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Antoni Tomkiewicz, S. Teresa Zegzuła, Autorytet w procesie wychowania, s. 243-258, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Adam Skreczko, Emigracja polska lat osiemdziesiątych, s. 259-270, streszcz. w jęz. wł.

MATERIAŁY

Ks. Wojciech Nowacki,Zobowiązujący dar: nowy "Katechizm Kościoła Katolickiego", s. 271-277.

Ks. Stanisław Piotrowski, Katechizm w życiu Kościoła, s. 279-290.

Marek Marczewski, Refleksja teologiczno-kanoniczna i socjologiczna na temat diakonatu stałego, s. 291-301.

Tomasz Glanz, Wołanie o humanizm, s. 303-304.

Artur Andrzejuk, Drogi ku etyce osoby : (na marginesie książki : M. Gogacz, Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki, Warszawa 1991, 183 s.), s. 305-306.

Ks. Witold Jemielity,Podziały administracyjne powiatów białostockich i monieckiego w latach 1919-1990, s. 307-339.

Ks. Tadeusz Krahel, Dokumenty Lwa Sapiehy dla kościołów w Ikaźni i w Nowym Pohoście, s. 341-346.

Ks. Tadeusz Syczewski, Organizacja przygotowania do małżeństwa w diecezji drohiczyńskiej, s. 347-371, streszcz. w jęz. wł.

SPRAWOZDANIA

Ks. Józef Marceli Dołęga, Sprawozdanie z konferencji naukowych w roku akademickim 1991/1992, s. 373-375.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Ks. Adam Skreczko, Sprawozdanie z sesji naukowych w roku akademickim 1992/93, s. 376-378.

Andrzej Łapiński, Sprawozdanie z sympozjum teologiczno-pastoralnego w Łomży, s. 379-380.

RECENZJE

Louis Bouyer, Eucharistie théologie et spiritualité de la pri?re eucharistique, Paris, Desclée,1990, rec. ks. Mieczysław Ozorowski, s. 381.

Urs Baumann, Karl-Josef Kuschel, Wie kann denn ein Mensch schuldig werden? Literarische und theologische Perspektiven von Schuld, München 1990, rec. ks. Józef Zabielski, s. 381-383.

Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk : księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesięciolecia urodzin profesora Władysława Krajewskiego, pod red. J. Sucha, E. Prakszys, I. Czarnogóry, Warszawa, Poznań, WNPWN, 1992, rec. ks. Józef Marceli Dołęga, s. 383-385.

Józef Marceli Dołęga, Człowiek w zagrożonym środowisku: z podstawowych zagadnień sozologii, Warszawa 1993, rec. Bernard Hałaczek, s. 385.

Acta Nuntiaturae Polonae, T.2 ; Zacharias Ferreri (1519-1521) et nuntii minores (1522-1553), ed. J.D.Wojtyska, Romae, Institutum Historicum Polonicum Romae, 1992, rec. Tadeusz Krahel, s. 386-387.

Andrea Mercatali, Pedagogia educare oggi, Roma 1991, rec. ks. Adam Skreczko, s. 387-388.