Reviewers

The Editorial Board of Theological Studies Bialystok Drohiczyn Lomza would like to thank the Reviewers who made the effort to thoroughly evaluate the articles that were published in Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża and are counting on further cooperation for the good of science.

List of reviewers of the current volume

 • Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk – prof. UKSW Warszawa;
 • Ks. dr Robert Bączek – WSD Łomża;
 • Bp dr hab. Henryk Ciereszko – AWSD Białystok;
 • Ks. dr Mirisłav Dovda – UW – Wilno Litwa;
 • Bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba – UKSW Warszawa;
 • Ks. dr Jacek Froniewski – PWT Wrocław;
 • Ks. dr hab. Wojciech Guzewicz – prof. UWM Olsztyn;
 • Ks. dr hab. Adam Kalbarczyk – prof. UAM Poznań;
 • Ks. dr hab. Krystian Kałuża – prof. UO Opole;
 • Ks. dr hab. Artur Kasprzak – UKSW Warszawa;
 • Ks. dr Zdzisław Kieliszek – UWM Olsztyn;
 • Dr hab. Elżbieta Kotkowska – prof. UAM Poznań;
 • Ks. dr Arkadiusz Kruk – PWT Wrocław;
 • Ks. dr hab. Józef Łupiński – prof. UKSW Warszawa;
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Najda – UKSW Warszawa;
 • Ks. dr hab. Witold Ostafiński – prof. UPJPII Kraków;
 • Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – UKSW Warszawa;
 • Ks. dr hab. Andrzej Proniewski – prof. UwB Białystok;
 • Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak – prof. KUL Lublin;
 • Ks. dr hab. Stefan Radziszewski – WSH Radom;
 • Ks. dr hab. Piotr Rossa – UAM w Poznaniu;
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz –LMU – Monachium Niemcy;
 • Ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski – UKSW Warszawa;
 • Ks. dr hab. Roman Słupek SDS, prof. PWT;
 • Ks. dr Paweł Tarasiewicz – AAI Mani-tou Springs USA;
 • O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv – prof. KPSW Bydgoszcz;
 • Ks. dr hab. Damian Wąsek – prof. UPJPII Kraków.

The Editorial Office of Theological Studies Bialystok Drohiczyn Lomza very much would like to thank the reviewers and the editors who have been cooperating with our company for years and undertake the effort of thorough evaluation of articles, counting on further cooperation for the sake of science.

 • Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk – prof. UKSW
 • Ks. dr Robert Bączek – WSD Łomża
 • Bp dr hab. Henryk Ciereszko – AWSD Białystok
 • Bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba – UKSW Warszawa
 • Ks. dr Mirisłav Dovdwa – UW Wilno – Litwa
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk – KUL – Lublin
 • dr Małgorzata Frąckiewicz – UwB – Białystok
 • Ks. dr Jacek Froniewski – PWT – Wrocław
 • Ks. prof. dr hab. Władysław Głowa – KUL – Lublin
 • prof. dr hab. Boguslavas Gruževskis – UW Wilno – Litwa
 • Ks. dr hab. Wojciech Guzewicz - prof. UWM – Olsztyn
 • Ks. dr hab. Adam Kalbarczyk – prof. UAM – Poznań
 • Ks. dr hab. Krystian Kałuża – prof. UO – Opole
 • Ks. dr hab. Artur Kasprzak – UKSW – Warszawa
 • Ks. dr Zdzisław Kieliszek – UWM – Olsztyn
 • Dr hab. Elżbieta Kotkowska – prof. UAM – Poznań
 • Ks. dr Arkadiusz Kruk – PWT – Wrocław
 • Ks. dr hab. Józef Łupiński – prof. UKSW – Warszawa
 • Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański – KUL – Lublin
 • Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – UKSW – Warszawa
 • Ks. dr hab. Piotr Mrzygłód – prof. PWT – Wrocław
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor – UŚ – Katowice
 • Ks. dr hab. Andrzej Najda – prof. UKSW – Warszawa
 • Ks. dr hab. Witold Ostafiński – prof. UPJPII – Kraków
 • Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – UKSW – Warszawa
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki – KUL – Lublin
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor – KUL – Lublin
 • Ks. dr Leszek Pintal – KUL – Lublin
 • Ks. dr hab. Andrzej Proniewski – prof. UwB – Białystok
 • Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak – prof. KUL – Lublin
 • Ks. dr hab. Stefan Radziszewski – WSH – Radom
 • Ks. dr hab. Piotr Rossa – UAM w Poznaniu
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz –LMU – Monachium – Niemcy
 • Ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki – WT UMK – Toruń
 • Ks. dr hab. Anastazja Seul – prof. UZ – Zielona Góra
 • Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak – UKSW – Warszawa
 • Ks. dr hab. Jerzy Sikora – prof. UKSW – Warszawa
 • Ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski – UKSW – Warszawa
 • Ks. dr hab. Marcin Składanowski – prof. KUL – Lublin
 • Ks. dr hab. Roman Słupek SDS – prof. PWT
 • Ks. dr Paweł Tarasiewicz – AAI Mani-tou Springs USA
 • Ks. dr hab. Damian Wąsek – prof. UPJPII Kraków
 • Ks. prof. dr hab. Josef Żmijewski – UK Fulda – Niemcy.