Editorial board

Editorial board:

 • Ks. prof. dr hab. Adam Skreczko – redaktor naczelny
 • Ks. dr Wojciech Turowski – zastępca redaktora naczelnego
 • Ks. dr hab. Stanisław Biały – sekretarz
 • Ks. dr Marian Strankowski,
 • Ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Syczewski
 • ks. dr Robert Bączek

Scientific council:

 • Ks. prof. dr hab. DetlevDomeyer (Dortmund, Niemcy),
 • prof. dr hab. Boguslavas Gruževskis (UW Wilno, Litwa),
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSWWarszawa),
 • Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin),
 • Ks. prof. dr hab.Józef Stala (UPJPII Kraków),
 • Ks. dr Paweł Tarasiewicz (Adler-AquinasInstitute, Mani-tou Springs, CO, USA),
 • prof. Corina Villasana (UCAB, Caracas, Venezuela),
 • Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski (UwB Białystok),
 • Ks. prof. dr hab. Josef Żmijewski(Fulda, Niemcy)

Linguistic Editors:

 • język angielski – Ks. mgr lic. John Krupka
 • język włoski – Oria Ferraguti
 • język rosyjski/białoruski – Юpий Пobaйбa
 • język niemiecki – dr KathrinMaier

Statistic Editor:

 • Ks. Dariusz Tułowiecki (WSnR UKSW)

Subject Editors:

 • Filozofia – Ks. dr hab. Piotr Mrzygłód (PWT Wrocław)
 • Humanistyka – Ks. dr hab. Stefan Radziszewski (WSH Radom)
 • Nauki Społeczne – Ks. dr Dariusz Tułowiecki (WSnR UKSW)
 • Prawo Kanoniczne – Ks. dr hab. Jarosław Sokołowski (UKSW Warszawa)
 • Teologia – Ks. dr Wojciech Turowski (WSD Łomża)